Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Drukowanie Nie można

Drukowanie Nie można drukować zdjęć. • Nie można drukować obrazów RAW. Aby wydrukować zdjęcia w formacie RAW, najpierw należy przeprowadzić ich konwersję do formatu JPEG przy użyciu programu „Image Data Converter SR” z dołączonej płyty CD-ROM. Kolor obrazu jest dziwny. • Kiedy obrazy nagrane w trybie Adobe RGB drukowane są przy użyciu drukarki sRGB niekompatybilnej z Adobe RGB (DCF2.0/ Exif2.21), obrazy zostaną wydrukowane z mniejszą intensywnością (str. 116). Obrazy są drukowane z odciętymi brzegami. • W zależności od drukarki, lewy, prawy, górny lub dolny brzeg obrazu może zostać odcięty. Szczególnie w przypadku druku zdjęcia wykonanego w formacie obrazu [16:9] może zostać obcięta boczna krawędź zdjęcia. • Drukując obrazy na własnej drukarce, wyłączyć w ustawieniach funkcje przycinania brzegów i druku bez ramek. Skontaktować się z producentem, aby sprawdzić czy drukarka posiada te funkcje. • Drukując zdjęcia w punkcie usługowym, poprosić o wydrukowanie obrazów bez odcinania brzegów. Nie można drukować obrazów z datą. • Program „PMB” pozwala drukować zdjęcia z datą (str. 173). • Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na obrazy. Ponieważ jednak zdjęcia wykonywane tym aparatem zawierają informację o dacie nagrania, można wydrukować obrazy z nałożoną datą, jeśli drukarka lub oprogramowanie rozpoznaje informacje Exif. Aby uzyskać informacje o kompatybilności z informacjami Exif, skontaktować się z producentem drukarki lub oprogramowania. • Drukując zdjęcia w punkcie usługowym, można poprosić o wydrukowanie zdjęć z datą. 198

Inne Obiektyw zachodzi mgłą. • Nastąpiło skroplenie wilgoci. Wyłączyć aparat i zostawić go na około godzinę przed ponownym użyciem (str. 204). Po włączeniu aparatu pojawia się komunikat „Ustaw obszar/ datę/czas.”. • Aparat nie był używany przez pewien czas z prawie rozładowanym akumulatorem lub bez akumulatora. Naładować akumulator i ponownie ustawić datę (str. 27 i 205). Jeżeli nastawiona data zostaje utracona za każdym razem, gdy ładowany jest akumulator, skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub z autoryzowaną stacją serwisu Sony. Liczba obrazów, które można nagrać, nie zmniejsza się lub zmniejsza po dwa na raz. • Jest to spowodowane tym, że gdy zdjęcia są wykonywane w formacie JPEG, współczynnik kompresji i rozmiar obrazu po kompresji różnią się w zależności od obrazu (str. 151). Ustawienie zostało zresetowane bez wykonania czynności resetowania. • Akumulator został wyjęty, gdy przełącznik zasilania był ustawiony na ON. Wyjmując akumulator, należy upewnić się, że aparat jest wyłączony, a dioda aktywności nie świeci (str. 14 i 19). Inne Aparat nie działa prawidłowo. • Wyłączyć aparat. Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie. Jeżeli aparat jest gorący, przed wykonaniem powyższej procedury należy wyjąć akumulator i odczekać, aż ostygnie. • Jeżeli używany jest zasilacz sieciowy (oddzielnie w sprzedaży), odłączyć wtyk zasilania. Następnie ponownie podłączyć wtyk zasilania i włączyć aparat. Jeśli aparat nie działa po wykonaniu tych zaleceń, skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym serwisem Sony. 199