Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Przetwarza... • Kiedy

Przetwarza... • Kiedy redukcja szumów powstałych przy długim czasie naświetlania będzie wykonywana przez taką samą ilość czasu, przez jaką była otwarta migawka. Podczas tej redukcji nie można wykonywać więcej zdjęć. Nie można wyświetlić. • Obrazy nagrane innymi aparatami lub obrazy zmodyfikowane na komputerze mogą nie zostać wyświetlone. Sprawdź założony obiektyw. Jeśli obiektyw nie jest zgodny, można zezw. Na jego użycie w niestand. menu. • Obiektyw nie jest założony prawidłowo lub w ogóle nie jest założony. • W przypadku podłączenia aparatu do teleskopu astronomicznego lub podobnego urządzenia, należy w pozycji [Wyzw.bez obiek.] ustawić opcję [Aktywne]. Brak zdjęć. Brak filmów. • Brak obrazów na karcie pamięci. Obraz chroniony. • Próbowano skasować chronione obrazy. Nie można drukować. • Próbowano oznaczyć znakiem DPOF obrazy RAW. Aparat przegrzany. Pozwól mu ostygnąć. • Aparat jest nagrzany, ponieważ zdjęcia były wykonywane bez przerwy. Wyłączyć zasilanie. Ochłodzić aparat i poczekać, aż będzie znowu gotowy do pracy. • Temperatura wewnątrz aparatu wzrosła do niedopuszczalnego poziomu z uwagi na długotrwałe nagrywanie. Przerwać nagrywanie. Nagrywanie niedostępne w tym formacie filmu. • Ustawić [Film: Format pliku] na [MP4]. • Liczba obrazów przekracza wartość, przy której w aparacie możliwe jest jeszcze zarządzanie datami w pliku bazy danych. 202

• Nie można zarejestrować w pliku bazy danych. Należy zaimportować wszystkie obrazy do komputera przy użyciu programu „PMB” i odzyskać kartę pamięci. Błąd aparatu Błąd systemu • Wyłączyć zasilanie, wyjąć akumulator i włożyć go ponownie. Jeżeli komunikat pojawia się często, skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub z autoryzowanym serwisem Sony. Błąd bazy danych obrazu. Zrestartuj. • W pliku bazy danych obrazów wystąpiły nieprawidłowości. Wykonać procedurę [Odz. bazę dan. obr.] (str. 155). Błąd bazy danych obrazu. Odzyskać? • Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów w formacie AVCHD ze względu na uszkodzenie pliku bazy danych obrazów. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odzyskać dane. Nie można powiększyć. Nie można obrócić obrazu. • Obrazy nagrane na innych aparatach mogą nie być powiększane lub obracane. Brak zmienionych obrazów • Próbowano wprowadzić ustawienia DPOF bez określenia, o które zdjęcia chodzi. Więcej kat niemożliwe. • Na karcie pamięci występuje katalog z nazwą zaczynającą się od „999”. W takim wypadku nie można utworzyć więcej katalogów. Inne 203