Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

• Ten aparat nie jest

• Ten aparat nie jest ani odporny na kurz, ani odporny na zachlapanie, ani wodoodporny. • Nie patrzeć na słońce ani na ostre światło przez zdjęty obiektyw lub wizjer. Grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem wzroku. Może to również spowodować awarię aparatu. • Nie używać aparatu w pobliżu miejsc występowania silnych fal radiowych lub promieniowania. Prawidłowe nagrywanie lub odtwarzanie mogą być w takiej sytuacji niemożliwe. • Używanie aparatu w miejscach piaszczystych lub zapylonych może spowodować awarię. • W razie pojawienia się skroplonej wilgoci należy ją usunąć przed użyciem aparatu (str. 204). • Nie potrząsać ani nie uderzać aparatem. Może to spowodować nie tylko nieprawidłowe działanie i uniemożliwić rejestrowanie obrazów, ale również być przyczyną nienaprawialnych uszkodzeń karty pamięci lub spowodować uszkodzenie lub utratę danych zdjęciowych. • Czyścić lampę błyskową przed użyciem. Ciepło błysku może powodować, że kurz na powierzchni lampy ulegnie przebarwieniu lub przylgnie do powierzchni lampy, skutkując niewystarczającą emisją światła. • Chronić aparat i załączone akcesoria przed dostępem dzieci. Karta pamięci może zostać połknięta. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, natychmiast skontaktować się z lekarzem. 206

Format AVCHD Format AVCHD to cyfrowy format wideo wysokiej rozdzielczości wykorzystywany do rejestrowania sygnału wysokiej rozdzielczości (HD), zarówno w przypadku specyfikacji 1080i* 1 , jak i specyfikacji 720p* 2 , z użyciem efektywnej technologii kompresji i kodowania danych. Do kompresji danych wideo wykorzystywany jest format MPEG-4 AVC/H.264, a do kompresji danych audio - system Dolby Digital lub Linear PCM. Format MPEG-4 AVC/H.264 zapewnia większą efektywność kompresji w porównaniu z tradycyjnym formatem kompresji obrazu. Format MPEG-4 AVC/ H.264 umożliwia nagrywanie sygnałów wideo wysokiej rozdzielczości, które zostały zarejestrowane kamerami cyfrowymi na 8-centymetrowych płytach DVD, dysku twardym, pamięci flash, karcie pamięci itd. urządzenie zgodne z zapisem 1080 50i MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i Sygnał audio: Dolby Digital 2ch Nośniki zapisu: Karta pamięci *1 Specyfikacja 1080i Specyfikacja wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem 1 080i efektywnych linii skanowania i systemu przeplotu. *2 Specyfikacja 720p Specyfikacja wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem 720 efektywnych linii skanowania i systemu progresywnego. *3 Danych zarejestrowanych w formacie AVCHD innym niż wymienione powyżej nie można odtwarzać z poziomu opisywanego aparatu. Inne Nagrywanie i odtwarzanie z poziomu aparatu W oparciu o format AVCHD posiadany aparat rejestruje obraz w wysokiej rozdzielczości (HD) zgodnie z poniższą specyfikacją. Sygnał wideo* 3 : urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i 207

 • Page 1 and 2:

  Aparat cyfrowy z wymiennymi obiekty

 • Page 3 and 4:

  Jeżeli w zestawie znajduje się pr

 • Page 5 and 6:

  Uwagi dotyczące korzystania z apar

 • Page 7 and 8:

  Ostrzeżenie dotyczące praw autors

 • Page 9 and 10:

  Używanie funkcji fotografowania Fo

 • Page 11 and 12:

  Korzystanie z funkcji przeglądania

 • Page 13 and 14:

  Elementy aparatu Szczegółowe info

 • Page 15 and 16:

  R Fotografowanie: Przycisk (Ekspozy

 • Page 17 and 18:

  Ładowanie akumulatora Przed pierws

 • Page 19 and 20:

  Wkładanie akumulatora/karty pamię

 • Page 21 and 22:

  Wyjmowanie karty pamięci Upewnić

 • Page 23 and 24:

  • Gdy świeci się lampka aktywno

 • Page 25 and 26:

  Zakładanie obiektywu 1 Zdjąć pok

 • Page 27 and 28:

  Przygotowanie aparatu Ustawianie da

 • Page 29 and 30:

  Ustawianie ostrości wizjera (Regul

 • Page 31 and 32:

  Zdejmowanie muszli ocznej W przypad

 • Page 33 and 34:

  SLT-A33 (Jednostki: Zdjęcia) Pojem

 • Page 35 and 36:

  Czyszczenie Czyszczenie aparatu •

 • Page 37 and 38:

  3 Zaznaczyć opcję [Czyszczenie] k

 • Page 39 and 40:

  Przed pierwszym użyciem Wskaźniki

 • Page 41 and 42:

  • Nawet jeśli aparat znajduje si

 • Page 43 and 44:

  Wskaźnik Objaśnienie Stan procedu

 • Page 45 and 46:

  Wskaźnik Objaśnienie Wykrywanie t

 • Page 47 and 48:

  Wybór funkcji za pomocą przycisku

 • Page 49 and 50:

  Funkcje wybierane za pomocą przyci

 • Page 51 and 52:

  Menu ustawień własnych Eye-Start

 • Page 53 and 54:

  Menu Karta pamięci — narzędzie

 • Page 55 and 56:

  Wykonywanie zdjęć Zmiana kąta us

 • Page 57 and 58:

  Punkt 2 Przyjmij stabilną pozycję

 • Page 59 and 60:

  Fotografowanie z ustawieniami autom

 • Page 61 and 62:

  Fotografowanie z ustawieniami dobie

 • Page 63 and 64:

  Fotografowanie z użyciem ustawieni

 • Page 65 and 66:

  (Nocny widok) (Z ręki o zmierzchu)

 • Page 67 and 68:

  Wykonywanie zdjęć panoramicznych

 • Page 69 and 70:

  • Ciągłe klikanie migawki, aż

 • Page 71 and 72:

  Szybkie zdjęcia seryjne (tryb AE z

 • Page 73 and 74:

  Fotografowanie z użyciem autoprogr

 • Page 75 and 76:

  2 Pokrętłem regulacyjnym wybrać

 • Page 77 and 78:

  Fotografowanie poruszającego się

 • Page 79 and 80:

  Fotografowanie z użyciem ekspozycj

 • Page 81 and 82:

  Fotografowanie smug z użyciem dłu

 • Page 83 and 84:

  Nagrywanie filmów 1 Nacisnąć prz

 • Page 85 and 86:

  MP4 Ten format pliku nadaje się do

 • Page 87 and 88:

  SLT-A55/ SLT-A55V SLT-A33 Temperatu

 • Page 89 and 90:

  3 Naciśnij spust migawki do połow

 • Page 91 and 92:

  Wybór trybu ustawiania ostrości o

 • Page 93 and 94:

  Ręczne ustawianie ostrości Gdy wy

 • Page 95 and 96:

  4 Sprawdzić i wyregulować ostroś

 • Page 97 and 98:

  Technika fotografowania • Kadr na

 • Page 99 and 100:

  • Uśmiech powinien być wyraźny

 • Page 101 and 102:

  (Lampa błys. wył.) (Auto błysk)

 • Page 103 and 104:

  Fotografowanie z bezprzewodową lam

 • Page 105 and 106:

  3 Nacisnąć przycisk AEL, aby zabl

 • Page 107 and 108:

  Przycisk MENU t 2 t [Histogram] t [

 • Page 109 and 110:

  Przedbłysk TTL W tej metodzie nat

 • Page 111 and 112:

  Ustawienie ISO Czułość na świat

 • Page 113 and 114:

  * Wyświetlana wartość Lv_ ze wsk

 • Page 115 and 116:

  Obróbka obrazu Wybór żądanej ob

 • Page 117 and 118:

  Uwagi • Przestrzeń Adobe RGB jes

 • Page 119 and 120:

  Ustawianie balansu bieli zgodnie z

 • Page 121 and 122:

  1 WB na przycisku sterującym t (Ni

 • Page 123 and 124:

  Wybór trybu pracy Opisywany aparat

 • Page 125 and 126:

  Używanie samowyzwalacza Użycie 10

 • Page 127 and 128:

  * Światło zastane: Każde świat

 • Page 129 and 130:

  Korzystanie z funkcji przeglądania

 • Page 131 and 132:

  Regulacja głośności Przycisk MEN

 • Page 133 and 134:

  Przełączanie do wyświetlania lis

 • Page 135 and 136:

  Sprawdzanie informacji o nagranych

 • Page 137 and 138:

  Wyświetlanie histogramu A Wskaźni

 • Page 139 and 140:

  Ochrona obrazów (Chroń) Istnieje

 • Page 141 and 142:

  4 Nacisnąć przycisk MENU. 5 Zazna

 • Page 143 and 144:

  • Użyć mini-złącza HDMI na je

 • Page 145 and 146:

  • Jeżeli aparat podłączony za

 • Page 147 and 148:

  Uwagi • Zaraz po włączeniu apar

 • Page 149 and 150:

  Ustawianie rozmiaru i jakości obra

 • Page 151 and 152:

  Film: Rozmiar Im większy rozmiar o

 • Page 153 and 154:

  Ustawianie metody nagrywania na kar

 • Page 155 and 156: • Kartę pamięci należy formato
 • Page 157 and 158: • Na łączność w ramach sieci
 • Page 159 and 160: Przycisk MENU t 3 t [Red.sz.wys.ISO
 • Page 161 and 162: Zmiana innych ustawień Włączanie
 • Page 163 and 164: Ustawianie monitora LCD Ustawianie
 • Page 165 and 166: Sprawdzanie wersji aparatu Opcja ta
 • Page 167 and 168: Opcje Resetowane do Zdj.: Format ob
 • Page 169 and 170: Oglądanie zdjęć na komputerze Ws
 • Page 171 and 172: Korzystanie z oprogramowania Instal
 • Page 173 and 174: • Można je zapisać w formacie R
 • Page 175 and 176: Podłączanie aparatu do komputera
 • Page 177 and 178: 2 Przeciągnąć pliki obrazów na
 • Page 179 and 180: Tworzenie płyty z filmami Istnieje
 • Page 181 and 182: Tworzenie płyty w formacie AVCHD P
 • Page 183 and 184: Drukowanie zdjęć Określanie DPOF
 • Page 185 and 186: Inne Dane techniczne Aparat [System
 • Page 187 and 188: Film (format AVCHD) Zgodny z AVCHD
 • Page 189 and 190: Znaki towarowe • jest znakiem tow
 • Page 191 and 192: • Akumulator jest rozładowany. W
 • Page 193 and 194: Obraz jest nieostry. • Obiekt jes
 • Page 195 and 196: Przeglądanie obrazów Nie można o
 • Page 197 and 198: • Podłączyć aparat bezpośredn
 • Page 199 and 200: Inne Obiektyw zachodzi mgłą. •
 • Page 201 and 202: Komunikaty ostrzegawcze Jeżeli poj
 • Page 203 and 204: • Nie można zarejestrować w pli
 • Page 205: Wbudowany akumulator Wbudowany akum
 • Page 209 and 210: • Jeżeli triangulacja nie powied
 • Page 211 and 212: Uwagi dotyczące plików z obrazami
 • Page 213 and 214: Funkcja zapobiegająca osiadaniu ku
 • Page 215 and 216: Tryb AE z priorytetem zaawansowanyc
 • Page 217 and 218: Kod źródłowy jest dostępny w In