Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Dostępne karty pamięci

Dostępne karty pamięci • Z opisywanym aparatem można używać wyłącznie kart pamięci „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, SD, SDHC i SDXC. Nie można używać kart MultiMediaCard. Nie można jednak zagwarantować prawidłowego działania wszystkich funkcji kart pamięci. • W niniejszej Instrukcji obsługi zarówno karta „Memory Stick PRO Duo” jak i karta „Memory Stick PRO-HG Duo” określana jest mianem „Memory Stick PRO Duo”, a karta SD, karta SDHC i karta SDXC określana jest mianem „karta SD”. • W przypadku nagrywania filmów wskazane jest korzystanie z poniższych kart pamięci: – (Mark2) („Memory Stick PRO Duo” (Mark2)) – („Memory Stick PRO-HG Duo”) – SD, SDHC (Klasy 4 lub wyższej), SDXC • Obrazów zarejestrowanych na karcie pamięci SDXC nie można importować ani odtwarzać na komputerach lub urządzeniach AV niezgodnych z systemem exFAT. Przed podłączeniem aparatu do urządzenia należy upewnić się, że jest ono zgodne z systemem exFAT. W przypadku podłączenia aparatu do niezgodnego urządzenia może pojawić się monit o sformatowanie karty. W żadnym wypadku nie wolno formatować karty w odpowiedzi na ten monit, gdyż w przeciwnym razie z karty zostaną usunięte wszystkie dane. (exFAT to system plików wykorzystywany na kartach pamięci SDXC.) Wyjmowanie akumulatora Wyłączyć aparat i przesunąć dźwignię blokady w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Uważać, aby nie upuścić akumulatora. Dźwignia blokady 20

Wyjmowanie karty pamięci Upewnić się, że lampka aktywności nie jest podświetlona, po czym otworzyć pokrywę, wsunąć kartę pamięci i docisnąć ją. Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora Sprawdzić poziom w oparciu o poniższe, wyświetlone na ekranie wskaźniki i liczby wyrażone w procentach. Poziom naładowania akumulatora Wysoki Lampka aktywności Niski „Wyczerpany akumulator.” Nie można wykonywać więcej zdjęć. Co to jest akumulator „InfoLITHIUM”? Akumulator „InfoLITHIUM” to akumulator litowo-jonowy, który jest wyposażony w funkcje wymiany z aparatem informacji dotyczących warunków pracy. Podczas korzystania z akumulatora „InfoLITHIUM” czas pozostały do rozładowania akumulatora jest wyświetlany w procentach odpowiednio do warunków pracy aparatu. Przygotowanie aparatu Uwagi dotyczące korzystania z akumulatora • W niektórych wypadkach wyświetlany poziom może nie być prawidłowy. • Nie narażać akumulatora na działanie wody. Akumulator nie jest wodoodporny. • Nie zostawiać akumulatora w bardzo gorących miejscach, na przykład w samochodzie lub na słońcu. 21