Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Informacje dotyczące

Informacje dotyczące kart „Memory Stick” stosowanych w opisywanym aparacie W poniższej tabeli podano typy kart „Memory Stick”, które można stosować w opisywanym aparacie. Nie można jednak zagwarantować prawidłowego działania wszystkich funkcji kart „Memory Stick PRO Duo”. „Memory Stick PRO Duo”* 1 * 2 * 3 „Memory Stick PRO-HG Duo”* 1 * 2 „Memory Stick Duo” Można stosować w aparacie Nie można stosować w aparacie „Memory Stick” i „Memory Stick PRO” Nie można stosować w aparacie *1 Zaopatrzona w funkcją MagicGate. MagicGate to technologia ochrony praw autorskich wykorzystująca technikę szyfrowania. W opisywanym aparacie nie można nagrywać/odtwarzać danych wymagających funkcji MagicGate. *2 Obsługuje szybki transfer danych przy użyciu interfejsu równoległego. *3 Do nagrywania filmów na kartach „Memory Stick PRO Duo” należy używać wyłącznie kart z oznaczeniem Mark2. Uwagi dotyczące korzystania z karty „Memory Stick Micro” (oddzielnie w sprzedaży) • Opisywany produkt jest zgodny z kartami „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” to skrót od „Memory Stick Micro”. • Chcąc użyć w tym aparacie karty „Memory Stick Micro” należy pamiętać o włożeniu karty „Memory Stick Micro” do adaptera „M2” odpowiadającego rozmiarem karcie Duo. W przypadku włożenia karty „Memory Stick Micro” do aparatu bez adaptera „M2” odpowiadającego rozmiarem karcie Duo, wyjęcie jej z aparatu może być niemożliwe. • Nie pozostawiać karty „Memory Stick Micro” w zasięgu małych dzieci. Mogą ją przez przypadek połknąć. 24

Zakładanie obiektywu 1 Zdjąć pokrywkę na obiektyw z korpusu aparatu i osłonę transportową z tylnej części obiektywu. • Czynność wymiany obiektywu należy przeprowadzać możliwie szybko, unikając zakurzonych miejsc, aby do wnętrza aparatu nie przedostał się kurz lub inne zanieczyszczenia. 2 Założyć obiektyw, ustawiając równo pomarańczowe znaki indeksu na obiektywie i na aparacie. Pokrywka na obiektyw Osłona transportowa Przygotowanie aparatu Pomarańczowe znaki indeksu 3 Przekręcić obiektyw zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do usłyszenia zatrzaśnięcia w zablokowanej pozycji. • Obiektyw należy nakładać prosto. Uwagi • Zakładając obiektyw nie naciskać przycisku zdejmowania obiektywu. • Nie zakładać obiektywu z użyciem siły. • Obiektywy z mocowaniem E nie są zgodne z opisywanym aparatem. • W przypadku obiektywu wyposażonego w gniazdo statywu, obiektyw należy mocować na statywie wykorzystując właśnie to gniazdo, aby zrównoważyć ciężar obiektywu. 25