Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Zdejmowanie obiektywu 1

Zdejmowanie obiektywu 1 Nacisnąć do końca przycisk zdejmowania obiektywu i przekręcić obiektyw odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, aż się zatrzyma. Przycisk zdejmowania obiektywu 2 Założyć osłonę transportową na obiektyw, a pokrywkę na obiektyw przymocować do korpusu aparatu. • Przed założeniem oczyścić je z kurzu. • W zestawie z obiektywem DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAM nie ma tylnej pokrywki obiektywu. Gdy obiektyw będzie przechowywany oddzielnie po wykręceniu z aparatu, należy zakupić tylną pokrywkę obiektywu ALC-R55. Uwagi dotyczące zmiany obiektywu Jeśli podczas zmiany obiektywu do wnętrza aparatu dostaną się kurz lub inne zanieczyszczenia i opadną na powierzchnię czujnika obrazu (części, która pełni rolę błony filmowej), mogą być one widoczne na zdjęciu w zależności od warunków fotografowania. Aparat posiada funkcję zabezpieczenia przed kurzem, zapobiegającą osiadaniu kurzu na czujniku obrazu. Czynność mocowania/zmiany obiektywu należy jednak wykonywać możliwie szybko i z dala od źródeł zanieczyszczeń. Jeśli na czujniku obrazu znajdą się kurz i zanieczyszczenia Oczyścić czujnik obrazu przy użyciu opcji [Czyszczenie] w menu Ustawienia (str. 36). 26

Przygotowanie aparatu Ustawianie daty Po pierwszym włączeniu aparatu pojawi się ekran Ustawianie daty/ czasu. 1 Ustawić przełącznik zasilania w pozycji ON w celu włączenia aparatu. Pojawi się ekran ustawiania daty i godziny. • Aby wyłączyć aparat, ustawić przełącznik w pozycji OFF. 2 Sprawdzić, czy na monitorze LCD zaznaczono [Enter], a następnie nacisnąć środkową część przycisku sterującego. Przygotowanie aparatu 3 Wybrać region korzystając z sekcji b/B przycisku sterującego, a następnie nacisnąć jego środkową część. 4 Do wyboru pozycji służą przyciski b/B, a do ustawiania wartości numerycznych — przyciski v/V. [Zmiana czasu:]: Włącza lub wyłącza przełączanie na czas letni. [Format daty:]: Wybór formatu wyświetlania daty. • Północ to 12:00 AM, a południe - 12:00 PM. 27