Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

5 Powtarzać punkt 4,

5 Powtarzać punkt 4, aby ustawić pozostałe pozycje, a następnie nacisnąć środkową część przycisku sterującego. 6 Sprawdzić, czy zaznaczono [Enter], a następnie nacisnąć środkową część przycisku sterującego. Anulowanie wprowadzonego ustawienia daty/czasu Nacisnąć przycisk MENU. Ponowne ustawianie daty i godziny Przy pierwszym włączeniu aparatu ekran ustawiania daty/godziny pojawia się automatycznie. Kolejnym razem datę i godzinę można ustawić z poziomu menu. Przycisk MENU t 1 t [Ust.daty/czasu] Ponowne ustawianie regionu Istnieje możliwość ustawienia regionu, w którym aparat będzie używany. Opcja ta pozwala ustawić strefę lokalną w przypadku wyjazdu za granicę. Przycisk MENU t 1 t [Nastawia region] Pamiętanie ustawienia daty i godziny Wbudowany akumulator opisywanego aparatu umożliwia pamiętanie daty, godziny i innych ustawień niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone lub nie, albo akumulator włożony lub nie. Szczegółowe informacje na stronie 205. 28

Ustawianie ostrości wizjera (Regulacja dioptrii) Dopasować ustawienie pokrętła regulacji dioptrii do swojego wzroku w taki sposób, aby ekran w wizjerze był wyraźnie widoczny. • Skierowanie aparatu w stronę światła umożliwi łatwą regulację dioptrii. Uwaga • W opisywanym aparacie nie można stosować przystawki do regulacji dioptrii (oddzielnie w sprzedaży). Przygotowanie aparatu 29