Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Czyszczenie czujnika

Czyszczenie czujnika obrazu Jeśli do aparatu dostaną się kurz i zanieczyszczenia oraz opadną na czujnik obrazu (część, która pełni rolę błony filmowej), mogą się one pojawić na fotografowanym obrazie, zależnie od warunków fotografowania. Kurz z przetwornika obrazu można usunąć w następujący sposób. Uwagi • Do przeprowadzenia operacji czyszczenia wymagany jest co najmniej 50% poziom naładowania akumulatora. • Jeśli podczas czyszczenia akumulator będzie bliski rozładowania, aparat wyda sygnał dźwiękowy. Należy natychmiast zakończyć czyszczenie i wyłączyć aparat. Zalecane jest również korzystanie z zasilacza sieciowego AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży). • Czyszczenie powinno być wykonane szybko. • Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu, ponieważ można w ten sposób wprowadzić kropelki wody do wnętrza korpusu aparatu. Automatyczne czyszczenie przetwornika obrazu z wykorzystaniem trybu czyszczenia w aparacie 1 Sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany (str. 21). 2 Nacisnąć przycisk MENU, a następnie wybrać pozycję 2 korzystając z sekcji b/B przycisku sterującego. Przycisk MENU 36

3 Zaznaczyć opcję [Czyszczenie] korzystając z sekcji v/V, a następnie nacisnąć środkową część przycisku sterującego. 4 Zaznaczyć opcję [Enter] korzystając z sekcji v, a następnie nacisnąć środkową część przycisku sterującego. Drgania, w jakie na chwilę wprawiany jest przetwornik obrazu, powodują usunięcie pyłków kurzu z przetwornika. 5 Wyłączyć aparat. Czyszczenie przetwornika obrazu z użyciem dmuchawki Jeżeli sam tryb czyszczenia nie wystarcza, przetwornik obrazu należy oczyścić w następujący sposób, używając dmuchawki. Przygotowanie aparatu 1 Należy przeprowadzić operację czyszczenia opisaną w punktach od 1 do 4 procedury „Automatyczne czyszczenie przetwornika obrazu z wykorzystaniem trybu czyszczenia w aparacie”. 2 Zdjąć obiektyw (str. 26). 3 Palcem nacisnąć dźwignię blokady lustra w miejscu znaku V, aby unieść lustro. • Uważać, aby nie dotknąć powierzchni lustra. Dźwignia blokady lustra 37