Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

4 Za pomocą dmuchawki

4 Za pomocą dmuchawki wyczyścić czujnik obrazu i powierzchnię wokół niego. • Nie dotykać przetwornika obrazu końcówką dmuchawki, ani nie wkładać jej do wnętrza aparatu poniżej poziomu mocowania obiektywu. • Trzymać aparat przednią stroną skierowaną w dół, aby zapobiec ponownemu osadzeniu się kurzu w aparacie. Szybko zakończyć czyszczenie. • Dmuchawką należy również oczyścić tylną stronę lustra. 5 Po przeprowadzonym czyszczeniu upuścić lustro dociskając je palcem, aż wskoczy na swoje miejsce. • Palcem przesunąć ramkę lustra ku dołowi. Uważać, aby nie dotknąć powierzchni lustra. • Przesuwać lustro ku dołowi do momentu, aż wskoczy na swoje miejsce. 6 Zamocować obiektyw i wyłączyć aparat. • Przed założeniem obiektywu sprawdzić, czy lustro jest dobrze zablokowane. Uwagi • Po zakończeniu czyszczenia, a przed zamocowaniem obiektywu sprawdzić, czy lustro jest dobrze zablokowane. W przeciwnym razie można porysować obiektyw albo w inny sposób go uszkodzić. Ponadto, jeżeli lustro nie będzie dobrze zablokowane, podczas robienia zdjęć nie będzie działał autofokus. • Nie można robić zdjęć przy uniesionym lustrze. 38

Przed pierwszym użyciem Wskaźniki na ekranie Przełączanie trybu pracy ekranu pomiędzy monitorem LCD a elektronicznym wizjerem Po spojrzeniu w wizjer uruchamiany jest tryb wizjera, a po odsunięciu twarzy od wizjera przywracany jest tryb monitora LCD. Tryb pracy ekranu można również zmienić korzystając z przycisku FINDER/LCD. Przycisk FINDER/LCD Wizjer Monitor LCD Szybkie ustawianie ostrości na obiekcie przy użyciu wizjera Patrząc przez wizjer, ostrość jest automatycznie ustawiana na obiekt znajdujący się w obszarze AF (funkcja Eye-Start AF). Przycisk MENU t 1 t [Eye-Start AF] t [WŁ.] Po zamocowaniu na aparacie celownik kątowy FDA-A1AM (oddzielnie w sprzedaży) zalecane jest ustawienie opcji [Eye-Start AF] na [WYŁ.], ponieważ mogą zadziałać czujniki muszli ocznej znajdujące się pod wizjerem. Przed pierwszym użyciem 39