Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Przełączanie

Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania (DISP) Każdorazowe naciśnięcie DISP na przycisku sterującym powoduje zmianę wyświetlanych na ekranie danych nagrywania obrazu. Stan ekranu w wizjerze zmienia się w następujący sposób (z pominięciem wariantu „Informacje o nagrywaniu włączone” (Live View)). Ekran w wizjerze można przełączać niezależnie od ekranu na monitorze LCD. Ekran graficzny Informacje o nagrywaniu włączone (Live View) Informacje o nagrywaniu wyłączone Cyfrowy wskaźnik wypoziomowania włączony Cyfrowy wskaźnik wypoziomowania Cyfrowy wskaźnik wypoziomowania opisywanego aparatu Cyfrowy wskaźnik wypoziomowania W kierunku poziomym informuje, czy aparat jest ustawiony prawidłowo w poziomie jak i w kierunku przód-tył. Gdy aparat jest wypoziomowany w obu kierunkach, wówczas wskaźnik zmienia kolor na zielony. W kierunku przód-tył Uwagi • Błąd cyfrowego wskaźnika wypoziomowania ulega zwiększeniu po przechyleniu aparatu zbyt mocno w przód lub w tył. 40

• Nawet jeśli aparat znajduje się praktycznie idealnie w poziomie, może być sygnalizowany przechył o wartości ±1°. Wyświetlane informacje o nagrywaniu (Wizjer) Monitor LCD z danymi nagrywania obrazu można przełączyć do ekranu przystosowanego do rejestrowania obrazu z użyciem wizjera. Ekran wizjera jest przeznaczony dla trybu Live View. Przycisk MENU t [Wizjer] 2 t [Wyświetl. dane nagr.] t Każdorazowe naciśnięcie DISP na przycisku sterującym powoduje zmianę informacji wyświetlanych na ekranie zgodnie z poniższym schematem. Ekran graficzny Wyświetlane informacje o nagrywaniu (Wizjer) Informacje o nagrywaniu wyłączone Cyfrowy wskaźnik wypoziomowania włączony Przed pierwszym użyciem 41