Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Wybieranie

Wybieranie funkcji/ustawienia Jednemu z przycisków, na przykład przyciskowi Fn (Funkcja) lub przyciskowi MENU, można przypisać funkcję wykonywania zdjęć lub odtwarzania. W momencie rozpoczęcia dowolnej operacji u dołu ekranu wyświetlany jest przewodnik obsługi funkcji przycisku sterującego. : Do przesuwania kursora służą sekcje v/V/b/B przycisku sterującego. z: nacisnąć środkowy przycisk w celu zatwierdzenia wyboru. W niniejszej Instrukcji obsługi procedura wyboru funkcji z wyświetlanej na ekranie listy przy użyciu przycisku sterującego i przycisku Fn opisywana jest w następujący sposób (procedurę objaśniono z użyciem domyślnych symboli): Przykład: Przycisk Fn t AWB (Balans bieli) t Wybór właściwego ustawienia Lista przewodnika po operacjach Przewodnik obsługi pokazuje również operacje niezwiązane z przyciskiem sterującym. Oznaczenia ikon podano poniżej. Informacje pomocnicze Są to informacje pomocnicze dotyczące funkcji wybranej przyciskiem Fn, przyciskiem MENU itd. Można je również wyłączyć (str. 161). 46 Przycisk MENU Powrót za pomocą przycisku MENU Przycisk (Kasuj) Przycisk (Powiększania) Przycisk (Pomniejszania) Przycisk (Odtwarzanie) Pokrętło regulacyjne

Wybór funkcji za pomocą przycisku Fn (Funkcja) Ten przycisk służy do konfigurowania lub wykonywania funkcji często używanych podczas fotografowania. 1 Nacisnąć przycisk Fn. 2 Korzystając z sekcji v/V/b/ B przycisku sterującego zaznaczyć odpowiednią pozycję, po czym nacisnąć jego część środkową z. Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji. 3 Zgodnie z przewodnikiem po operacjach wybrać i zatwierdzić żądaną funkcję. • Szczegółowe informacje o ustawianiu poszczególnych pozycji znajdują się na odpowiedniej stronie. Przewodnik po operacjach Przed pierwszym użyciem Konfigurowanie aparatu bezpośrednio z poziomu ekranu informacji o nagrywaniu W punkcie 2 obrócić pokrętłem regulacyjnym bez naciskania środkowej części z. Aparat można konfigurować bezpośrednio z poziomu ekranu informacji o nagrywaniu. 47