Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Panorama: Rozmiar (150)

Panorama: Rozmiar (150) Panorama: Kierunek (70) Pan. 3D: rozm. obr. (150) Pan. 3D: kierunek (70) Reg.błysku (108) Wspomaganie AF (102) Przestrzeń barw (116) Wybór rozmiaru zdjęć panoramicznych. Ustawianie kierunku fotografowania w przypadku zdjęć panoramicznych. Wybór rozmiaru zdjęć trójwymiarowych. Ustawianie kierunku fotografowania w przypadku zdjęć trójwymiarowych. Wybór metody doboru natężenia błysku lampy. Ustawianie wspomagania AF przydatnego przy ustawianiu ostrości przy słabym oświetleniu. Zmiana zakresu odtwarzanych barw. Red.sz.dł.naśw. (158) Red.sz.wys.ISO (158) Ustawianie redukcji szumów w przypadku zdjęć z czasem otwarcia migawki 1 sekunda lub dłuższym. Ustawianie redukcji szumów w przypadku zdjęć wykonywanych przy wysokiej czułości. 50

Menu ustawień własnych Eye-Start AF (39) Ustaw. FINDER/ LCD (164) Ustawianie, czy patrząc przez wizjer ma być używany autofokus, czy też nie. Ustawianie sposobu przełączania pomiędzy wizjerem a monitorem LCD. Przycisk AEL (160) Wybór sposobu obsługi przycisku blokady AE do ustawiania stałej ekspozycji podczas fotografowania. Przyc.blok.fok. Ustawianie funkcji blokady fokusa obiektywu. (160) Powiększenie (160) Red.czerw.oczu (102) Wyzw.bez obiek. (161) Ustawianie, czy przyciskowi (Kasuj) mają być przypisywane funkcje używane z funkcją Powiększenie, czy też nie. Redukcja efektu czerwonych oczu podczas korzystania z lampy błyskowej. Ustawianie, czy migawka może otwierać się bez założonego obiektywu. Przed pierwszym użyciem Linia siatki (164) Histogram (106) Wyświetl. dane nagr. (41) Auto podgląd (164) Zdj. Ser. Auto+ (62) Pojd. zdj. Auto+ (62) Ustawienie wyświetlania linii siatki w celu wyrównania konturów obiektu. Ustawianie, czy podczas przełączania informacji wyświetlanych na ekranie ma być uwzględniany ekran histogramu, czy też nie. Wybór sposobu prezentacji danych nagrywania na monitorze LCD: [Live View] lub [Wizjer]. Wyświetlenie zarejestrowanego obrazu wykonanego zdjęcia. Ustawianie autopodglądu. Ustawianie, czy w trybie AUTO+ mają być wykonywane zdjęcia seryjne, czy też nie. Ustawianie, czy wszystkie zdjęcia seryjne wykonane w trybie AUTO+ mają być zapisywane, czy też nie. 51