Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Menu odtwarzania Kasuj

Menu odtwarzania Kasuj (140) Wybierz zdjęcie/ film (130) Pokaz zdjęć (133) Indeks obrazów (133) Oglądanie 3D (143) Chroń (139) Określ wydruk (183) Usuwanie obrazów. Przełączanie pomiędzy ekranem odtwarzania zdjęć a ekranem odtwarzania filmów. Wyświetlenie pokazu slajdów. Wyświetlenie listy obrazów. Odtwarzanie obrazów trójwymiarowych przy użyciu podłączonego do aparatu odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją 3D. Ochrona lub anulowanie ochrony zdjęcia. Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia obrazów do wydruku DPOF. Nastaw. głośności (131) Wybierz katalog (129) Ustawianie głośności podczas odtwarzania filmów. Zmiana folderu z obrazami do odtwarzania. Wybierz datę (131) Wyświetlenie obrazów z innego dnia. Wyświetl.odtw. (129) Ustawienie sposobu wyświetlania obrazu zarejestrowanego w układzie pionowym. 52

Menu Karta pamięci — narzędzie Formatuj (154) Numer pliku (153) Nazwa katalogu (153) Wybierz kat. NAGR. (154) Nowy katalog (154) Odz. bazę dan. obr. (155) Wyś. miej. na karcie (155) Menu ustawiania zegara Formatowanie karty pamięci. Ustawianie sposobu numeracji plików ze zdjęciami i filmami. Ustawienie formatu folderu zdjęć. Zmiana wybranego folderu do zapisywania zdjęć. Tworzenie nowego folderu do zapisywania zdjęć i filmów. Odzyskiwanie pliku bazy danych obrazów w przypadku filmów, umożliwiając nagrywanie i odtwarzanie. Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania filmów oraz liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci. Przed pierwszym użyciem Ust.daty/czasu (27) Nastawia region (28) Ustawianie daty, godziny i zmiany na czas letni i zimowy. Ustawianie lokalizacji. 53