Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Menu ustawień Jasność

Menu ustawień Jasność LCD (163) Jasność wizjera (163) Ustawienia GPS (146) (tylko model SLT-A55V) Oszcz.energii (161) STER.PRZEZ HDMI (144) Język: (162) Ekran Pomocy (161) Ustawianie jasności monitora LCD. Ustawienie jasności wizjera. Włączanie funkcji GPS. Ustawienie odstępu czasu, po którym następuje przełączenie do trybu oszczędzania energii. Sterowanie aparatem z poziomu telewizora obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync. Wybór języka. Włączanie wyświetlania informacji pomocniczych z objaśnieniami funkcji aparatu podczas jego obsługi. * Pojawia się po włożeniu do aparatu karty Eye-Fi (oddzielnie w sprzedaży). 54 Ustaw. przesyłania (155)* Połączenie USB (175) Sygnały audio (161) Czyszczenie (36) Wersja (165) Tryb demonstracyjny (162) Nast.domyślne (166) Włączanie funkcji przekazywania danych z aparatu w przypadku korzystania z karty Eye-Fi. Ustawienie metody realizacji połączenia USB. Wybór, czy w momencie ustawienia ostrości lub w trybie pracy z samowyzwalaczem ma być generowany sygnał dźwiękowy, czy też nie. Uruchamianie trybu czyszczenia w celu oczyszczenia przetwornika obrazu. Wyświetlanie wersji oprogramowania aparatu. Włączanie lub wyłączanie odtwarzania filmu demonstracyjnego. Przywracanie ustawieniom ich domyślnych wartości.

Wykonywanie zdjęć Zmiana kąta ustawienia monitora LCD Kąt ustawienia monitora LCD można regulować w zależności od bieżących warunków wykonywania zdjęć. Zdjęcia można robić z różnych pozycji. Monitor LCD ustawić tak, aby był dobrze widoczny. • Monitor LCD można pochylić o kąt 180 stopni. • W pozycji, w której monitor LCD jest skierowany do przodu, jak pokazano na rysunku, można go obrócić w lewo o kąt 270 stopni. • Gdy monitor LCD nie jest używany, wskazane jest jego złożenie ekranem skierowanym w stronę aparatu. Pozycja niska Pozycja wysoka Wykonywanie zdjęć 55