Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Wskaźnik skali funkcji

Wskaźnik skali funkcji SteadyShot Wskaźnik (Skala SteadyShot) przedstawia stan drgań aparatu. Poczekaj, aż skala stanie się niska, a następnie rozpocznij wykonywanie zdjęcia. Wskaźnik (Skala SteadyShot) Wyłączenie funkcji SteadyShot Przycisk MENU t 1 t [SteadyShot] t [WYŁ.] Uwaga • Funkcja SteadyShot może nie działać optymalnie bezpośrednio po włączeniu zasilania, zaraz po skierowaniu aparatu na obiekt lub po naciśnięciu spustu migawki od razu do końca, bez zatrzymania się w połowie. Korzystanie ze statywu W poniższych przypadkach zalecane jest zamocowanie aparatu na statywie. • Fotografowanie bez lampy błyskowej w ciemności. • Fotografowanie przy długim czasie otwarcia migawki, który jest zazwyczaj używany podczas fotografowania nocą. • Fotografowanie blisko znajdującego się obiektu (np. wykonywanie zdjęć makro). • Fotografowanie przy użyciu obiektywu teleskopowego. Uwaga • W przypadku fotografowania z użyciem statywu należy wyłączać funkcję SteadyShot ze względu na pewne prawdopodobieństwo nieprawidłowego działania funkcji SteadyShot. 58

Fotografowanie z ustawieniami automatycznymi Automatyczne fotografowanie z właściwymi ustawieniami Tryb „AUTO” umożliwia łatwe fotografowanie dowolnych obiektów w każdych warunkach, ponieważ aparat przeprowadza ocenę sytuacji i koryguje ustawienia. Podczas wykonywania zdjęcia w miejscu, w którym użycie lampy błyskowej jest niedozwolone, należy wybrać opcję . 1 Ustawić pokrętło trybu pracy na tryb lub (Lampa błys. wył.). 2 Ustawić monitor LCD pod kątem, zapewniającym dobrą widoczność, a następnie przytrzymać nieruchomo aparat. lub Wykonywanie zdjęć 3 Umieścić obiekt w ramce obszaru AF. • Jeżeli miga wskaźnik (Ostrzeżenie o drganiach aparatu), należy podczas fotografowania trzymać aparat nieruchomo lub skorzystać ze statywu. Wskaźnik (Ostrzeżenie o drganiach aparatu) Obszar AF 59