Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Ustawianie zdjęć

Ustawianie zdjęć seryjnych Przycisk MENU t 2 t [Zdj. Ser. Auto+] t Wybór właściwego ustawienia Wybór sposobu zapisu zarejestrowanych obrazów W trybie zdjęć seryjnych można wybrać opcję zapisu tylko jednego odpowiedniego zdjęcia z serii lub opcję zapisu wszystkich zdjęć. Przycisk MENU t 2 t [Pojd. zdj. Auto+] t Wybór właściwego ustawienia Uwagi • Nawet po ustawieniu opcji [Pojd. zdj. Auto+] na [WYŁ.] przy wybranym rozpoznanym trybie sceny [Z ręki o zmierzchu] zapisywany jest jeden złożony obraz. • Numery niezapisanych zdjęć są pomijane przy pobieraniu zdjęć. 62

Fotografowanie z użyciem ustawienia odpowiedniego dla obiektu Wybór odpowiedniego trybu w zależności od fotografowanego obiektu lub warunków fotografowania pozwala wykonać zdjęcie z najbardziej optymalnym ustawieniem dla danego obiektu. Po obróceniu pokrętła trybu pracy, na ekranie wyświetlane jest objaśnienie wybranego trybu oraz informacja o metodach fotografowania (Ekran Pomocy). Fotografowanie z użyciem zaprogramowanych ustawień zgodnie z daną sceną (Wybór sceny) Ten tryb umożliwia: zFotografowanie z użyciem zaprogramowanych ustawień zgodnie z daną sceną Wykonywanie zdjęć 1 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji (Wybór sceny). 2 Nacisnąć środkową część przycisku sterującego. 3 Korzystając z sekcji v/V wybrać odpowiedni tryb, po czym nacisnąć część środkową przycisku sterującego. • Aby zmienić scenę, wystarczy nacisnąć przycisk Fn, po czym wybrać inną scenę. 63