Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Uwagi • Ze względu na

Uwagi • Ze względu na fakt, że aparat automatycznie ocenia ustawienia, wiele funkcji będzie niedostępnych, na przykład kompensacja ekspozycji, czy ustawianie czułości ISO. • W każdym trybie Wybór sceny lampa błyskowa ustawiana jest na [Auto błysk] lub [Lampa błys. wył.]. Ustawienia te można zmienić (str. 100). 66

Wykonywanie zdjęć panoramicznych (Nagrywanie rozległe) Ten tryb umożliwia: zFotografowanie rozległej scenerii lub wysokich budynków o dynamicznej kompozycji. 1 Ustawić pokrętło trybu pracy na (Nagrywanie rozległe). 2 Nacisnąć środkową część przycisku sterującego. Wykonywanie zdjęć 3 Zaznaczyć opcję [Rozległa panorama] korzystając z sekcji v/V, a następnie nacisnąć środkową część przycisku sterującego. • Aby wybrać funkcję [Rozległa panorama 3D], wystarczy nacisnąć przycisk Fn, po czym wybrać tę opcję. 4 Aparat należy skierować na krawędź obiektu, po czym nacisnąć do połowy spust migawki, aby wyregulować ostrość. 5 Wcisnąć spust migawki do końca. Ten fragment nie zostanie utrwalony 67