Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

• Z tyłu i dookoła

• Z tyłu i dookoła obrotowego trzpienia zawiasu monitora LCD znajduje się magnes. W sąsiedztwie monitora LCD nie należy trzymać żadnych przedmiotów podatnych na działanie magnesu, na przykład dyskietek lub kart kredytowych. • W niskich temperaturach na wyświetlaczu może wystąpić smużenie obrazu. Nie świadczy to o usterce. Po włączeniu aparatu w niskiej temperaturze wyświetlacz może być przez pewien czas ciemny. Wyświetlacz zacznie działać prawidłowo, gdy aparat nagrzeje się. Uwagi dotyczące długotrwałego nagrywania • Długotrwałe fotografowanie i filmowanie aparatem powoduje wzrost jego temperatury. Po przekroczeniu pewnego poziomu temperatury na ekranie pojawi się symbol i aparat zostanie autmatycznie wyłączony. Po wyłączeniu zasilania należy odczekać co najmniej 10 minut, aby temperatura wewnątrz aparatu obniżyła się do bezpiecznego poziomu. • W ciepłe dni temperatura aparatu rośnie szybko. • Wraz ze wzrostem temperatury aparatu pogorszeniu może ulec jakość obrazu. Przed kontynuowaniem rejestrowania obrazów wskazane jest odczekanie, aż aparat ostygnie. • Powierzchnia aparatu może być gorąca. Nie świadczy to o usterce. Uwagi dotyczące odtwarzania filmów na innych urządzeniach • Do zapisu w formacie AVCHD opisywany aparat używa kodeka MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. Do odtwarzania filmów w formacie AVCHD zarejestrowanych opisywanym aparatem nie nadają się poniższe urządzenia: – Inne urządzenia zgodne z formatem AVCHD, które nie są zgodne z profilem kompresji High Profile 6 – Urządzenia niezgodne z formatem AVCHD Dodatkowo do zapisu w formacie MP4 opisywany aparat używa kodeka MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile. Z tego względu filmów w formacie MP4 zarejestrowanych opisywanym aparatem nie można odtwarzać na innych urządzeniach niż te, które obsługują kodeka MPEG-4 AVC/ H.264. • Płyty nagrane w jakości obrazu HD (wysokiej rozdzielczości) można odtwarzać tylko na urządzeniach zgodnych z formatem AVCHD. Zwykłe odtwarzacze lub nagrywarki DVD nie mają możliwości odtwarzania płyt z obrazem w jakości HD, ponieważ nie są one zgodne z formatem AVCHD. W przypadku zwykłych odtwarzaczy lub nagrywarek DVD mogą również wystąpić problemy z wysunięciem płyty z obrazem w jakości HD. Informacje dotyczące urządzeń zgodnych z systemem GPS (tylko model SLT-A55V) • Aby ustalić, czy posiadany aparat obsługuje funkcję GPS, należy sprawdzić nazwę modelu aparatu. Zgodny z systemem GPS: SLT-A55V Niezgodny z systemem GPS: SLT- A55/A33 • Z systemu GPS należy korzystać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju lub regionie, gdzie jest używany. • Jeżeli dane o położeniu nie mają być rejestrowane, należy opcję [WŁ./ WYŁ. GPS] ustawić na [WYŁ.] (str. 146). • Znajdując się w samolocie, należy wyłączać aparat stosownie do komunikatów personelu pokładowego.

Ostrzeżenie dotyczące praw autorskich Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. Nagrywanie takich materiałów bez upoważnienia może stanowić naruszenie klauzul dotyczących ochrony praw autorskich. Zdjęcia wykorzystywane w niniejszej instrukcji Przykładowe zdjęcia znajdujące się w niniejszej instrukcji to reprodukcje, a nie prawdziwe zdjęcia wykonane z użyciem opisywanego aparatu. Uwagi dotyczące parametrów i danych technicznych podawanych w niniejszej instrukcji obsługi Parametry i dane techniczne zostały ustalone w następujących warunkach, za wyjątkiem tych miejsc w niniejszej instrukcji obsługi, gdzie podano inaczej: w temperaturze otoczenia 25°C, korzystając z akumulatora, który ładowano mniej więcej przez godzinę po tym, jak zgasła dioda CHARGE. 7

 • Page 1 and 2: Aparat cyfrowy z wymiennymi obiekty
 • Page 3 and 4: Jeżeli w zestawie znajduje się pr
 • Page 5: Uwagi dotyczące korzystania z apar
 • Page 9 and 10: Używanie funkcji fotografowania Fo
 • Page 11 and 12: Korzystanie z funkcji przeglądania
 • Page 13 and 14: Elementy aparatu Szczegółowe info
 • Page 15 and 16: R Fotografowanie: Przycisk (Ekspozy
 • Page 17 and 18: Ładowanie akumulatora Przed pierws
 • Page 19 and 20: Wkładanie akumulatora/karty pamię
 • Page 21 and 22: Wyjmowanie karty pamięci Upewnić
 • Page 23 and 24: • Gdy świeci się lampka aktywno
 • Page 25 and 26: Zakładanie obiektywu 1 Zdjąć pok
 • Page 27 and 28: Przygotowanie aparatu Ustawianie da
 • Page 29 and 30: Ustawianie ostrości wizjera (Regul
 • Page 31 and 32: Zdejmowanie muszli ocznej W przypad
 • Page 33 and 34: SLT-A33 (Jednostki: Zdjęcia) Pojem
 • Page 35 and 36: Czyszczenie Czyszczenie aparatu •
 • Page 37 and 38: 3 Zaznaczyć opcję [Czyszczenie] k
 • Page 39 and 40: Przed pierwszym użyciem Wskaźniki
 • Page 41 and 42: • Nawet jeśli aparat znajduje si
 • Page 43 and 44: Wskaźnik Objaśnienie Stan procedu
 • Page 45 and 46: Wskaźnik Objaśnienie Wykrywanie t
 • Page 47 and 48: Wybór funkcji za pomocą przycisku
 • Page 49 and 50: Funkcje wybierane za pomocą przyci
 • Page 51 and 52: Menu ustawień własnych Eye-Start
 • Page 53 and 54: Menu Karta pamięci — narzędzie
 • Page 55 and 56: Wykonywanie zdjęć Zmiana kąta us
 • Page 57 and 58:

  Punkt 2 Przyjmij stabilną pozycję

 • Page 59 and 60:

  Fotografowanie z ustawieniami autom

 • Page 61 and 62:

  Fotografowanie z ustawieniami dobie

 • Page 63 and 64:

  Fotografowanie z użyciem ustawieni

 • Page 65 and 66:

  (Nocny widok) (Z ręki o zmierzchu)

 • Page 67 and 68:

  Wykonywanie zdjęć panoramicznych

 • Page 69 and 70:

  • Ciągłe klikanie migawki, aż

 • Page 71 and 72:

  Szybkie zdjęcia seryjne (tryb AE z

 • Page 73 and 74:

  Fotografowanie z użyciem autoprogr

 • Page 75 and 76:

  2 Pokrętłem regulacyjnym wybrać

 • Page 77 and 78:

  Fotografowanie poruszającego się

 • Page 79 and 80:

  Fotografowanie z użyciem ekspozycj

 • Page 81 and 82:

  Fotografowanie smug z użyciem dłu

 • Page 83 and 84:

  Nagrywanie filmów 1 Nacisnąć prz

 • Page 85 and 86:

  MP4 Ten format pliku nadaje się do

 • Page 87 and 88:

  SLT-A55/ SLT-A55V SLT-A33 Temperatu

 • Page 89 and 90:

  3 Naciśnij spust migawki do połow

 • Page 91 and 92:

  Wybór trybu ustawiania ostrości o

 • Page 93 and 94:

  Ręczne ustawianie ostrości Gdy wy

 • Page 95 and 96:

  4 Sprawdzić i wyregulować ostroś

 • Page 97 and 98:

  Technika fotografowania • Kadr na

 • Page 99 and 100:

  • Uśmiech powinien być wyraźny

 • Page 101 and 102:

  (Lampa błys. wył.) (Auto błysk)

 • Page 103 and 104:

  Fotografowanie z bezprzewodową lam

 • Page 105 and 106:

  3 Nacisnąć przycisk AEL, aby zabl

 • Page 107 and 108:

  Przycisk MENU t 2 t [Histogram] t [

 • Page 109 and 110:

  Przedbłysk TTL W tej metodzie nat

 • Page 111 and 112:

  Ustawienie ISO Czułość na świat

 • Page 113 and 114:

  * Wyświetlana wartość Lv_ ze wsk

 • Page 115 and 116:

  Obróbka obrazu Wybór żądanej ob

 • Page 117 and 118:

  Uwagi • Przestrzeń Adobe RGB jes

 • Page 119 and 120:

  Ustawianie balansu bieli zgodnie z

 • Page 121 and 122:

  1 WB na przycisku sterującym t (Ni

 • Page 123 and 124:

  Wybór trybu pracy Opisywany aparat

 • Page 125 and 126:

  Używanie samowyzwalacza Użycie 10

 • Page 127 and 128:

  * Światło zastane: Każde świat

 • Page 129 and 130:

  Korzystanie z funkcji przeglądania

 • Page 131 and 132:

  Regulacja głośności Przycisk MEN

 • Page 133 and 134:

  Przełączanie do wyświetlania lis

 • Page 135 and 136:

  Sprawdzanie informacji o nagranych

 • Page 137 and 138:

  Wyświetlanie histogramu A Wskaźni

 • Page 139 and 140:

  Ochrona obrazów (Chroń) Istnieje

 • Page 141 and 142:

  4 Nacisnąć przycisk MENU. 5 Zazna

 • Page 143 and 144:

  • Użyć mini-złącza HDMI na je

 • Page 145 and 146:

  • Jeżeli aparat podłączony za

 • Page 147 and 148:

  Uwagi • Zaraz po włączeniu apar

 • Page 149 and 150:

  Ustawianie rozmiaru i jakości obra

 • Page 151 and 152:

  Film: Rozmiar Im większy rozmiar o

 • Page 153 and 154:

  Ustawianie metody nagrywania na kar

 • Page 155 and 156:

  • Kartę pamięci należy formato

 • Page 157 and 158:

  • Na łączność w ramach sieci

 • Page 159 and 160:

  Przycisk MENU t 3 t [Red.sz.wys.ISO

 • Page 161 and 162:

  Zmiana innych ustawień Włączanie

 • Page 163 and 164:

  Ustawianie monitora LCD Ustawianie

 • Page 165 and 166:

  Sprawdzanie wersji aparatu Opcja ta

 • Page 167 and 168:

  Opcje Resetowane do Zdj.: Format ob

 • Page 169 and 170:

  Oglądanie zdjęć na komputerze Ws

 • Page 171 and 172:

  Korzystanie z oprogramowania Instal

 • Page 173 and 174:

  • Można je zapisać w formacie R

 • Page 175 and 176:

  Podłączanie aparatu do komputera

 • Page 177 and 178:

  2 Przeciągnąć pliki obrazów na

 • Page 179 and 180:

  Tworzenie płyty z filmami Istnieje

 • Page 181 and 182:

  Tworzenie płyty w formacie AVCHD P

 • Page 183 and 184:

  Drukowanie zdjęć Określanie DPOF

 • Page 185 and 186:

  Inne Dane techniczne Aparat [System

 • Page 187 and 188:

  Film (format AVCHD) Zgodny z AVCHD

 • Page 189 and 190:

  Znaki towarowe • jest znakiem tow

 • Page 191 and 192:

  • Akumulator jest rozładowany. W

 • Page 193 and 194:

  Obraz jest nieostry. • Obiekt jes

 • Page 195 and 196:

  Przeglądanie obrazów Nie można o

 • Page 197 and 198:

  • Podłączyć aparat bezpośredn

 • Page 199 and 200:

  Inne Obiektyw zachodzi mgłą. •

 • Page 201 and 202:

  Komunikaty ostrzegawcze Jeżeli poj

 • Page 203 and 204:

  • Nie można zarejestrować w pli

 • Page 205 and 206:

  Wbudowany akumulator Wbudowany akum

 • Page 207 and 208:

  Format AVCHD Format AVCHD to cyfrow

 • Page 209 and 210:

  • Jeżeli triangulacja nie powied

 • Page 211 and 212:

  Uwagi dotyczące plików z obrazami

 • Page 213 and 214:

  Funkcja zapobiegająca osiadaniu ku

 • Page 215 and 216:

  Tryb AE z priorytetem zaawansowanyc

 • Page 217 and 218:

  Kod źródłowy jest dostępny w In