Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Wykonywanie zdjęcia w

Wykonywanie zdjęcia w sposób wybrany przez użytkownika (Tryb ekspozycji) Możliwość regulacji szybkości migawki (czasu otwarcia migawki) i przysłony (zakresu ostrego obrazu: głębia ostrości) w przypadku aparatu cyfrowego z wymiennym obiektywem zapewnia różnorodne sposoby ekspresji fotograficznej. Regulując czas otwarcia migawki i przysłonę, nie tylko tworzy się efekty fotograficzne ruchu oraz ostrości, ale także określa się jasność obrazu przez sterowanie wielkością ekspozycji (ilość światła pochłanianego przez aparat), która jest najważniejszym czynnikiem podczas fotografowania. Zmiana jasności obrazu przez regulację wielkości ekspozycji Wielkość ekspozycji Niska Wysoka Jeśli jest stosowana większa prędkość migawki, migawka w aparacie jest otwierana na krótszy czas. Oznacza to, że aparat ma mniej czasu na absorbowanie światła, co skutkuje uzyskaniem ciemniejszego obrazu. Aby wykonać jaśniejsze zdjęcie, można w pewnym stopniu otworzyć przysłonę (otwór, przez który wpada światło) w celu regulacji ilości światła absorbowanego przez aparat w danym momencie. Jasność obrazu regulowana przez czas otwarcia migawki i przysłonę to tzw. „ekspozycja”. W tej sekcji pokazano, jak można regulować ekspozycję i cieszyć się różnorodnymi reprezentacjami fotograficznymi, wykorzystując ruch, ostrość oraz światło. 72

Fotografowanie z użyciem autoprogramu Ten tryb umożliwia: zKorzystanie z automatycznej ekspozycji przy zachowywaniu niestandardowych ustawień czułości ISO, strefy twórczej, optymalizatora D- Range itp. 1 Ustawić pokrętło trybu pracy na P. 2 Określ odpowiednie ustawienia funkcji wykonywania zdjęć (str. od 88 do 128). • Aby użyć lampy błyskowej, naciśnij przycisk . Wykonywanie zdjęć 3 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu. 73