Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Fotografowanie z

Fotografowanie z regulacją rozmycia tła (Priorytet przysłony) Ten tryb umożliwia: zUzyskanie ostrego obrazu obiektu oraz rozmycie wszystkiego przed i za obiektem. Otwarcie przysłony powoduje zmniejszenie zakresu ostrego obrazu. (Głębia ostrości zmniejszy się.) zFotografowanie z uwzględnieniem głębi ujęcia. Przymknięcie przysłony powoduje zwiększenie zakresu ostrego obrazu. (Głębia ostrości zwiększy się.) 1 Ustawić pokrętło trybu pracy na A. 74

2 Pokrętłem regulacyjnym wybrać wartość przysłony (wartość F). • Mniejsza wartość F: pierwszy plan i tło obiektu są rozmazane. Większa liczba przysłony: Zarówno obiekt, jak i pierwszy plan oraz tło są ostre. • W wizjerze nie można sprawdzić stopnia rozmycia obrazu. Sprawdź zarejestrowany obraz i reguluj wartość przysłony. 3 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu. Przysłona (wartość F) Czas otwarcia migawki jest regulowany automatycznie w celu uzyskania prawidłowej ekspozycji. • Jeśli ocena dokonana przez aparat będzie wskazywała na to, że przy Czas otwarcia migawki użyciu wybranej wartości przysłony nie uzyskano prawidłowej ekspozycji, czas otwarcia migawki będzie migać. W takich przypadkach trzeba ponownie nastawić wartość przysłony. Wykonywanie zdjęć Techniki fotografowania • Czas otwarcia migawki może się zwiększyć w zależności od wartości przysłony. Jeśli czas otwarcia migawki jest dłuższy, użyj statywu. • Aby uzyskać większe rozmycie tła, należy używać teleobiektywu lub obiektywu o mniejszej wartości przysłony (jasny obiektyw). • Orientacyjny stopień rozmycia obrazu można sprawdzić przed jego zarejestrowaniem za pomocą przycisku podglądu. 75