Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

4 Naciśnij spust

4 Naciśnij spust migawki do połowy, aby dopasować ostrość. 5 Nacisnąć i przytrzymać spust migawki przez cały czas wykonywania zdjęcia. Dopóki spust migawki jest naciskany, migawka pozostaje otwarta. Techniki fotografowania • Użyj statywu. • W przypadku fotografowania przykładowo sztucznych ogni, ostrość należy ustawić na nieskończoność w trybie ręcznego ustawiania ostrości. Jeżeli pozycja nieskończoności obiektywu nie jest znana, najpierw należy ustawić ostrość na sztuczne ognie puszczane w tym samym ogólnym obszarze, a dopiero potem je fotografować. • Korzystać z pilota bezprzewodowego (oddzielnie w sprzedaży) (str. 127). Naciśnięcie przycisku SHUTTER na pilocie bezprzewodowym włącza tryb fotografowania BULB, a ponowne jego naciśnięcie wyłącza tryb fotografowania BULB. Nie trzeba przytrzymywać wciśniętego przycisku SHUTTER na pilocie bezprzewodowym. • Jeżeli używany pilot wyposażony jest w funkcję blokady spustu migawki (oddzielnie w sprzedaży), korzystając z pilota można pozostawić otwartą migawkę. Uwagi • W przypadku korzystania ze statywu funkcję SteadyShot należy wyłączyć (str. 58). • Im dłuższy czas ekspozycji, tym wyrazistszy jest szum na obrazie. • Po wykonaniu zdjęcia nastąpi redukcja szumów (Red.sz.dł.naśw.), która trwa tyle samo czasu co otwarcie migawki. Podczas tej redukcji nie można wykonywać kolejnych zdjęć. • Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem lub funkcji Auto HDR, czasu otwarcia migawki nie można ustawić na [BULB]. • W przypadku korzystania z funkcji Zdjęcie z uśmiechem lub funkcji Auto HDR przy ustawieniu czasu otwarcia migawki na [BULB], czas otwarcia migawki zostanie chwilowo ustawiony na 30 sekund. • Przed przystąpieniem do robienia zdjęć w trybie BULB wskazane jest odczekanie aż aparat ostygnie, aby jakość zdjęć nie uległa pogorszeniu. 82

Nagrywanie filmów 1 Nacisnąć przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie. • Nagrywanie filmów można uruchamiać z dowolnego trybu ekspozycji. • Czas otwarcia migawki i wartość przysłony są dobierane automatycznie. • W trybie autofokusa aparat dalej ustawia ostrość. Przycisk MOVIE 2 Ponowne naciśnięcie przycisku MOVIE kończy operację nagrywania. Techniki fotografowania • Bez zmiany są wykorzystywane następujące ustawienia wprowadzone podczas robienia zdjęć: – Balans bieli – Strefa twórcza – Kompensacja ekspozycji – Obszar AF – Pomiar światła • Podczas filmowania można korzystać z kompensacji ekspozycji. • Nagrywanie należy rozpocząć po ustawieniu ostrości. • Gdy funkcja [Obszar AF] jest ustawiona na [Lokalny], podczas filmowania można zmienić obszar AF. • W celu zmiany rozmycia tła, pokrętło tryby pracy należy ustawić w pozycji „A” i włączyć w aparacie tryb ręcznego ustawiania ostrości. Przed zrobieniem zdjęcia pokrętłem regulacyjnym można dobrać odpowiednią przysłonę. Wykonywanie zdjęć Uwagi • Kąt widzenia w przypadku filmów jest węższy niż w przypadku zdjęć. Po naciśnięciu przycisku MOVIE na ekranie aparatu wyświetlany jest faktyczny obszar, który będzie rejestrowany (tylko model SLT-A33). • Nie można korzystać z funkcji Wykrywanie twarzy. 83