Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

• Gdy funkcja

• Gdy funkcja [Wyświetl. dane nagr.] jest ustawiona na [Wizjer], w momencie rozpoczęcia nagrywania filmu monitor LCD jest przełączany do ekranu z danymi nagrywania. • Nie wolno filmować silnych źródeł światła, np. słońca. Wewnętrzny mechanizm aparatu może ulec uszkodzeniu. • Do importowania filmów w formacie AVCHD do komputera używać programu „PMB” (str. 175). • Długotrwałe filmowanie aparatem powoduje wzrost jego temperatury i może prowadzić do pogorszenia jakości obrazu. • Zbyt wysoką temperaturę aparatu sygnalizuje pojawienie się symbolu . Aparat należy wyłączyć i odczekać aż ostygnie. Jeżeli filmowanie nie zostanie przerwane aparat zostanie wyłączony automatycznie. • Podczas korzystania z autofokusa w warunkach jasnego oświetlenia ruch obrazu może nie być płynny (krótki czas otwarcia migawki). W takim wypadku zalecany jest tryb ręcznego ustawiania ostrości. • Podczas nagrywania filmu nie można zmieniać przysłony. Zmiana formatu pliku filmowego Przycisk MENU t właściwego formatu 1 t [Film: Format pliku] t Wybór AVCHD Ten format pliku nadaje się do płynnego odtwarzania materiałów wideo na telewizorze wysokiej rozdzielczości. Filmy rejestrowane opisywanym aparatem są nagrywane w formacie AVCHD, z szybkością około 60 pól/s (urządzenia zgodne z zapisem 1080 60i) lub 50 pól/s (urządzenia zgodne z zapisem 1080 50i), w trybie z przeplotem, z dźwiękiem Dolby Digital. • W celu sprawdzenia, czy posiadany aparat jest urządzeniem zgodnym z zapisem 1080 60i bądź z zapisem 1080 50i, należy sprawdzić jego oznaczenie na spodzie aparatu. urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i: 60i urządzenie zgodne z zapisem 1080 50i: 50i 84

MP4 Ten format pliku nadaje się do materiałów przekazywanych do Internetu, załączników wiadomości e-mail lub nagrań odtwarzanych na komputerach. Filmy rejestrowane opisywanym aparatem są nagrywane w formacie MPEG-4, z szybkością około 30 klatek/s (urządzenia zgodne z zapisem 1080 60i) lub 25 klatek/s (urządzenia zgodne z zapisem 1080 50i), w trybie progresywnym, z dźwiękiem AAC. Nagrywanie dźwięku W trakcie nagrywania filmów mogą zostać zarejestrowane dźwięki generowane przez aparat lub obiektyw podczas pracy. Dźwięki generowane przez aparat można zmniejszyć używając statywu i wyłączając funkcję SteadyShot. Istnieje również możliwość nagrywania filmów bez dźwięku. Przycisk MENU t [WYŁ.] Zmiana rozmiaru 1 t [Film: Zapis dźwięku] t Przycisk MENU t 1 t [Film: Rozmiar] t Wybór właściwego rozmiaru Szczegółowe informacje na stronie 151. Wykonywanie zdjęć Dostępny czas nagrywania filmu W poniższej tabeli podano orientacyjne łączne czasy nagrywania na karcie pamięci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu. „Memory Stick PRO Duo” SLT-A55/A55V (Jednostki: godzina : minuta : sekunda) Pojemność Format 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB pliku/ Rozmiar AVCHD 1920 × 1080 0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20 MP4 1440 × 1080 0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00 MP4 VGA 1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:50 20:33:00 85