Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

SLT-A33 Pojemność (Jednostki: godzina : minuta : sekunda) Format 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB pliku/ Rozmiar AVCHD 1920 × 1080 0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20 MP4 1440 × 1080 0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00 MP4 VGA 1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:50 20:33:00 Uwagi • Podane wartości to nie jest czas ciągłego nagrywania. • Czas nagrywania zależy od warunków filmowania i użytej karty pamięci. • Gdy pojawi się wskaźnik , należy przerwać nagrywanie filmu. Temperatura wewnątrz aparatu wzrosła do niedopuszczalnego poziomu. • Szczegółowe informacje na temat odtwarzania filmów można znaleźć na stronie 130. Uwagi dotyczące nagrywania filmów w trybie ciągłym • Nagrywanie filmów wysokiej jakości lub wykonywanie zdjęć seryjnych z wykorzystaniem przetwornika obrazu formatu APS-C wymaga dużej ilości energii. Z tego względu dalsze nagrywanie spowoduje wzrost temperatury wewnątrz aparatu, zwłaszcza temperatury przetwornika obrazu. W takich przypadkach następuje automatyczne wyłączenie aparatu, ponieważ wysoka temperatura ma niekorzystny wpływ na jakość rejestrowanych obrazów i na wewnętrzny mechanizm aparatu. • Poniżej podano dostępny czas dla nagrywania filmów w przypadku rozpoczęcia nagrywania po chwilowej przerwie w pracy aparatu, w czasie której zasilanie było wyłączone. (Poniższe wartości reprezentują czas ciągłego rejestrowania od momentu rozpoczęcia nagrywania do momentu jego zakończenia przez aparat.) Wyłączenie funkcji SteadyShot podczas nagrywania filmów powoduje wydłużenie czasu nagrywania. 86

SLT-A55/ SLT-A55V SLT-A33 Temperatura otoczenia SteadyShot [WŁ.] [WYŁ.] 20°C około 9 minut około 29 minut 30°C około 6 minut około 13 minut 40°C około 3 minut około 5 minut 20°C około 11 minut około 29 minut 30°C około 7 minut około 22 minut 40°C około 4 minut około 9 minut • Długość dostępnego czasu dla nagrywania filmów zmienia się z temperaturą i zależy od stanu aparatu przed przystąpieniem do nagrywania. Częsta zmiana kompozycji obrazu lub wykonywanie zdjęć po włączeniu zasilania powoduje wzrost temperatury wewnątrz aparatu i skrócenie dostępnego czasu dla nagrywania filmów w stosunku do wartości podanych w powyższej tabeli. • W przypadku przerwania operacji nagrywania z powodu wysokiej temperatury, aparat należy odstawić na kilka minut po uprzednim wyłączeniu zasilania. Do nagrywania można przystąpić, gdy temperatura wewnątrz aparatu spadnie. (Po odstawieniu aparatu na 5 do 10 minut w temperaturze pokojowej 30°C operację nagrywania można wznowić na około 3 do 4 minut.) • Czas nagrywania można wydłużyć przestrzegając poniższych zaleceń: – Chronić aparat przed bezpośrednim operowaniem promieni słonecznych. – Wyłączać aparat, gdy nie jest używany. – W miarę możliwości używać statywu i nie włączać funkcji SteadyShot. • Maksymalny rozmiar pliku filmowego wynosi około 2 GB. W momencie osiągnięcia rozmiaru pliku 2 GB zapis przerywany jest automatycznie w przypadku pliku w formacie MP4, bądź tworzony jest automatycznie nowy plik w przypadku pliku w formacie AVCHD. • Maksymalny czas nagrywania w trybie ciągłym wynosi 29 minut. Wykonywanie zdjęć 87