Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Używanie funkcji

Używanie funkcji fotografowania Wybór metody ustawiania ostrości Istnieją dwie metody ustawiania ostrości: automatyczna i ręczna. W zależności od obiektywu, w inny sposób realizuje się przełączanie między automatycznym i ręcznym ustawianiem ostrości. Rodzaj obiektywu Obiektyw wyposażony w przełącznik trybu ostrości Obiektyw nie jest wyposażony w przełącznik trybu ostrości Wykorzystywany przełącznik Obiektyw (Przełącznik trybu ostrości w aparacie powinien być zawsze ustawiony w pozycji AF.) Aparat Przełączenie do autofokusa Ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji AF. Ustawić przełącznik trybu ostrości w aparacie w pozycji AF. Przełączenie do ręcznego ustawiania ostrości Ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji MF. Ustawić przełącznik trybu ostrości w aparacie w pozycji MF. Używanie automatycznego ustawiania ostrości 1 Ustawić przełącznik trybu ostrości w aparacie w pozycji AF. 2 Gdy obiektyw wyposażony jest w przełącznik trybu ostrości, należy ustawić go w pozycji AF. 88

3 Naciśnij spust migawki do połowy, aby sprawdzić ostrość, i zrób zdjęcie. • Po potwierdzeniu ostrości wskaźnik ostrości zmienia się na z lub (poniżej). • Obszar AF z potwierdzoną ostrością zmienia kolor na zielony. Obszar AF Wskaźnik ostrości Technika fotografowania • W celu wybrania obszaru AF wykorzystywanego do ustawiania ostrości należy skonfigurować opcję [Obszar AF] (str. 92). Wskaźnik ostrości Wskaźnik ostrości Stan z świeci Ostrość zablokowana. Gotowy do wykonywania zdjęć. świeci Ostrość potwierdzona. Ognisko przesuwa się, podążając za poruszającym się obiektem. Gotowy do wykonywania zdjęć. świeci Trwa ustawianie ostrości. Nie można zwolnić migawki. z miga Nie można ustawić ostrości. Migawka jest zablokowana. Obiekty wymagające specjalnego ustawiania ostrości Używając funkcji automatycznego ustawiania ostrości, trudno jest ustawić ostrość na niżej wymienionych obiektach. W takim wypadku należy fotografować z blokadą ostrości (str. 90) lub ręcznie ustawić ostrość (str. 93). • Obiekt o małym kontraście, na przykład błękitne niebo lub biała ściana. • Dwa obiekty w różnej odległości, zachodzące na siebie w obszarze AF. • Obiekt składający się z powtarzającego się wzoru, na przykład fasada budynku. • Obiekt bardzo jasny lub błyszczący, na przykład słońce, karoseria samochodu lub powierzchnia wody. • Światło zastane jest niewystarczające. 89 Używanie funkcji fotografowania