Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Dokładny pomiar

Dokładny pomiar odległości od obiektu Symbol na górze aparatu wskazuje miejsce umieszczenia czujnika obrazu*. Podczas dokładnego pomiaru odległości między aparatem a obiektem należy kierować się pozycją tej linii poziomej. * Czujnik obrazu stanowi tę część aparatu, która działa jak film. Uwaga • Jeżeli obiekt jest bliżej niż minimalna odległość fotografowania dla założonego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości. Należy się upewnić, że odległość pomiędzy obiektem i aparatem jest wystarczająca. Fotografowanie z kompozycją wybraną przez fotografującego (Blokada ostrości) 1 Umieścić obiekt w obszarze AF i nacisnąć spust migawki do połowy. Ostrość i ekspozycja zostaną ustawione na stałe. 2 Trzymać spust migawki wciśnięty do połowy i umieścić obiekt z powrotem w początkowej pozycji, aby ponownie skomponować ujęcie. 3 Wcisnąć spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie. 90

Wybór trybu ustawiania ostrości odpowiadającego ruchowi przedmiotu (Tryb autofokusa) Przycisk Fn t (Tryb autofokusa) t Wybór właściwego ustawienia (Pojed. autofokus) (Autom. autofokus) (Ciągły autofokus) Techniki fotografowania Aparat ustawia ostrość, która zostaje zablokowana, dopóki spust migawki jest wciśnięty do połowy. [Tryb autofokusa] można przełączać między trybem Pojedynczy autofokus i Ciągły autofokus zgodnie z ruchem obiektu. Jeśli obiekt jest nieruchomy, po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ostrość zostanie zablokowana. Jeśli obiekt jest w ruchu, aparat będzie kontynuować ustawianie ostrości. Aparat kontynuuje ustawianie ostrości, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy i przytrzymywany. • Sygnał dźwiękowy nie włączy się, jeżeli obiekt jest wyostrzony. • Nie można używać blokady ostrości. • Jeżeli obiekt nie porusza się, należy używać trybu [Pojed. autofokus]. • Jeżeli obiekt porusza się, należy używać trybu [Ciągły autofokus]. Uwagi • Tryb [Autom. autofokus] jest wybierany po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+ lub jednego z poniższych trybów Wybór sceny: [Portret], [Krajobraz], [Zachód słońca], [Nocny widok], [Nocny portret] lub [Z ręki o zmierzchu]. Po ustawieniu trybu ekspozycji [Makro] w Wyborze sceny aktywny jest tryb [Pojed. autofokus]. Po ustawieniu trybu ekspozycji [Sporty] w Wyborze sceny aktywny jest tryb [Ciągły autofokus]. • Gdy wykorzystywana jest funkcja Zdjęcie z uśmiechem, aktywny jest tryb [Ciągły autofokus]. Używanie funkcji fotografowania 91