Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Wybór pola ostrości

Wybór pola ostrości (Obszar AF) Wybierz żądany obszar AF, tak aby odpowiadał warunkom fotografowania lub preferencjom. Obszar AF z potwierdzoną ostrością zmienia kolor na zielony, a pozostałe obszary AF znikają. Obszar AF Przycisk Fn t ustawienia (Obszar AF) t Wybór właściwego (Szeroki) Aparat ustala, który z 15 obszarów AF będzie wykorzystywany do ustawiania ostrości. (Punktowy) Aparat używa wyłącznie obszaru AF znajdującego się w strefie środkowej. (Lokalny) Używając przycisku sterującego, wybrać jeden z 15 obszarów AF, dla którego ma być ustawiona ostrość. Nacisnąć przycisk AF, aby wyświetlić ekran ustawień i wybrać właściwy obszar. Uwagi • Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+, Rozległa panorama lub Wybór sceny, albo po uruchomieniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem, opcja [Obszar AF] jest na stałe ustawiona na [Szeroki] i nie można wybrać innych ustawień. • Obszar AF może nie zostać podświetlony, gdy wykonywane są zdjęcia seryjne lub gdy spust migawki został wciśnięty do końca bez zatrzymania. 92

Ręczne ustawianie ostrości Gdy występują problemy z ustawieniem ostrości w trybie automatycznego ustawiania ostrości, można ręcznie ustawić ostrość. 1 Ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji MF. 2 Gdy obiektyw nie jest wyposażony w przełącznik trybu ostrości, przełącznik trybu ostrości w aparacie należy ustawić w pozycji MF. 3 Obrócić pierścień nastawiania ostrości obiektywu, aby uzyskać ostry obraz. Pierścień nastawiania ostrości Uwagi • W przypadku obiektu, który może zostać wyostrzony w trybie automatycznego ustawiania ostrości, wskaźnik z zaświeci się w wizjerze w momencie, gdy ostrość zostanie potwierdzona. W przypadku szerokiego pola AF wykorzystywany jest obszar środkowy, a w przypadku lokalnego pola AF obszar wybrany przyciskiem sterującym. • Pierścień ustawiania ostrości może nie obracać się płynnie, gdy wykorzystywany jest telekonwerter (oddzielnie w sprzedaży). • Mogą wystąpić problemy z uzyskaniem prawidłowej ostrości w wizjerze, jeżeli w trybie wizjera nie została właściwie przeprowadzona regulacja dioptrii (str. 29). Używanie funkcji fotografowania 93