Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation

Digitalkamera med utbytbart objektiv Handledning A-fattning Förbereda kameran Innan du börjar använda kameran Bildtagning Användning av tagningsfunktionen Användning av uppspelningsfunktionen Ändring av inställningar Visning av bilder på datorn Utskrift av bilder Övrigt Register Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats.

 • Page 2 and 3: VARNING Utsätt inte kameran för r
 • Page 4 and 5: Avfallsinstruktion rörande förbru
 • Page 6 and 7: Att observera beträffande inspelni
 • Page 8 and 9: Användning av tagningsfunktionen 8
 • Page 10 and 11: Användning av uppspelningsfunktion
 • Page 12 and 13: Delarnas namn Se sidorna inom paren
 • Page 14 and 15: S För tagning: Fn (Funktion)- knap
 • Page 16 and 17: Uppladdning av batteripaketet Ladda
 • Page 18 and 19: Sätta i batteripaketet/minneskorte
 • Page 20 and 21: Avlägsna ett minneskort Kontroller
 • Page 22 and 23: utsättas för statisk elektricitet
 • Page 24 and 25: Montera ett objektiv 1 Ta av hussky
 • Page 26 and 27: Förbereda kameran Inställning av
 • Page 28 and 29: Användning av medföljande tillbeh
 • Page 30 and 31: Kontrollering av antalet lagringsba
 • Page 32 and 33: - [GPS På/Av] är inställd på [P
 • Page 34 and 35: Rengöring av bildsensorn Om det ko
 • Page 36 and 37: 5 Sänk spegeln med ett finger till
 • Page 38 and 39: Välj visningssätt för tagningsin
 • Page 40 and 41: Visning av tagningsinformation (gra
 • Page 42 and 43: Tagningsinformation (För sökare)
 • Page 44 and 45: Val av funktion/inställning Du kan
 • Page 46 and 47: Funktionerna som väljs med Fn (Fun
 • Page 48 and 49: Panorama: Storlek (140) Panorama: R
 • Page 50 and 51: Uppspelningsmenyn Radera (130) Stil
 • Page 52 and 53:

  Inställningsmenyn LCD-ljusstyrka (

 • Page 54 and 55:

  Bildtagning utan kameraskakning Med

 • Page 56 and 57:

  Obs! • Det kan hända att SteadyS

 • Page 58 and 59:

  5 Tryck ner avtryckaren halvvägs f

 • Page 60 and 61:

  Ställa in kontinuerlig tagning MEN

 • Page 62 and 63:

  (Porträtt) (Sport & action) (Makro

 • Page 64 and 65:

  Ta panoramabilder (Panoreringstagni

 • Page 66 and 67:

  Tips för tagning av panoramabilder

 • Page 68 and 69:

  Tagning av bild på det sätt som d

 • Page 70 and 71:

  Tagning med kontroll över bakgrund

 • Page 72 and 73:

  Kontrollera bakgrundens suddighet (

 • Page 74 and 75:

  2 Ställ in slutartiden med styrrat

 • Page 76 and 77:

  3 Ta bilden efter att exponeringen

 • Page 78 and 79:

  4 Tryck ner avtryckaren halvvägs f

 • Page 80 and 81:

  • Ansiktsavkänningsfunktionen ka

 • Page 82 and 83:

  Obs! • Värdena som visas är int

 • Page 84 and 85:

  3 Tryck ner avtryckaren halvvägs f

 • Page 86 and 87:

  Val av skärpeinställningsmetod ef

 • Page 88 and 89:

  Manuell inställning av skärpan (m

 • Page 90 and 91:

  5 Tryck ner avtryckaren helt för a

 • Page 92 and 93:

  • Kameran kan känna av upp till

 • Page 94 and 95:

  Användning av blixten Använder du

 • Page 96 and 97:

  Blixtområde Området för den inby

 • Page 98 and 99:

  Justering av bildens ljusstyrka (ex

 • Page 100 and 101:

  1 Tryck på -knappen. -knapp 2 Just

 • Page 102 and 103:

  Fn-knapp t Mot +: Höjer blixtnivå

 • Page 104 and 105:

  Ställa in ISO-känsligheten Ljusk

 • Page 106 and 107:

  Obs! • Inställningen är låst p

 • Page 108 and 109:

  Bildbearbetning Val av önskad bild

 • Page 110 and 111:

  Justering av färgtoner (vitbalans)

 • Page 112 and 113:

  5500K* 1 (Färgtemperatur) Ställer

 • Page 114 and 115:

  Val av matningsläge Denna kamera h

 • Page 116 and 117:

  Avbrytning av självutlösaren Tryc

 • Page 118 and 119:

  Tagning med den trådlösa fjärrko

 • Page 120 and 121:

  Bläddra panoramabilder Välj en pa

 • Page 122 and 123:

  Förstora bilder En stillbild kan f

 • Page 124 and 125:

  Visa filmer Det går inte att visa

 • Page 126 and 127:

  B Indikator N35° 37’ 32” W139

 • Page 128 and 129:

  Indikator Betydelse Optimering av d

 • Page 130 and 131:

  Radering av bilder (radera) När ma

 • Page 132 and 133:

  Titta på bilder på en TV-skärm F

 • Page 134 and 135:

  Använda ”BRAVIA” Sync Genom at

 • Page 136 and 137:

  Ändring av inställningar GPS-inst

 • Page 138 and 139:

  Korrigera tiden automatiskt Kameran

 • Page 140 and 141:

  Ställa in storleken för panoramab

 • Page 142 and 143:

  Obs! • Detta alternativ kan inte

 • Page 144 and 145:

  Skapa en ny mapp Du kan skapa en ny

 • Page 146 and 147:

  Obs! • Innan ett Eye-Fi-kort anv

 • Page 148 and 149:

  Ändra knapparnas funktioner Ändri

 • Page 150 and 151:

  Obs! • Rätt mätning går inte a

 • Page 152 and 153:

  Inställning av bildens visningstid

 • Page 154 and 155:

  Återställning till standardinstä

 • Page 156 and 157:

  Punkter Återställs till Markera u

 • Page 158 and 159:

  Rekommenderad datormiljö (Macintos

 • Page 160 and 161:

  (medföljer), krävs ingen installa

 • Page 162 and 163:

  Obs! • ”PMB” är inte kompati

 • Page 164 and 165:

  Filnamn Mapp Typ av fil Filnamn DCI

 • Page 166 and 167:

  Skapa en filmskiva Du kan skapa en

 • Page 168 and 169:

  Obs! • Installera ”PMB” i fö

 • Page 170 and 171:

  Utskrift av bilder DPOF-markering N

 • Page 172 and 173:

  Övrigt Tekniska data Kamera [Syste

 • Page 174 and 175:

  Dimensioner Ca. 124,4 × 92 × 84,7

 • Page 176 and 177:

  • PowerPC är ett registrerat var

 • Page 178 and 179:

  Kameran stängs plötsligt av. •

 • Page 180 and 181:

  Blixten fungerar inte. • Blixtlä

 • Page 182 and 183:

  Det går inte att göra DPOF-marker

 • Page 184 and 185:

  Det går inte att lagra på ett min

 • Page 186 and 187:

  ”--E-” visas på skärmen. •

 • Page 188 and 189:

  Kontrollera objektivfästet. Om obj

 • Page 190 and 191:

  Försiktighetsåtgärder Undvik att

 • Page 192 and 193:

  ilddata kan bli skadade eller gå f

 • Page 194 and 195:

  GPS (endast SLT-A55V) Med det här

 • Page 196 and 197:

  3D-tagning Angående inspelning •

 • Page 198 and 199:

  Exponering ........................

 • Page 200 and 201:

  Språk.............................

 • Page 202:

  202