Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

1 Tryck på -knappen.

1 Tryck på -knappen. -knapp 2 Justera exponeringen med styrratten. Mot + (över): Gör bilden ljusare. Mot – (under): Gör bilden mörkare. Standardexponering 3 Justera skärpan och ta bilden. Tagningsteknik • Justera kompensationsnivån genom att kontrollera den tagna bilden. • Genom att använda gaffling kan du ta flera bilder med exponeringen flyttad till plus- eller minussidan (sidan 116). Obs! • Detta alternativ kan inte användas när exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+ eller Scenval. Tagning av bilder medan histogrammet är i användning Histogrammet visar luminansdistributionen, det vill säga hur många bildpunkter med en viss ljusstyrka det finns i bilden. Antal bildpunkter Mörk Ljus 100

MENU-knapp t 2 t [Histogram] t [På] • Istället för grafisk visning visas histogrammet efter att DISP har tryckts flera gånger på kontrollknappen. Vid exponeringskompensation ändras histogrammet på motsvarande sätt. Figuren till höger är ett exempel. Vid tagning med exponeringskompensationen på den positiva sidan blir hela bilden ljusare, så att hela histogrammet flyttas mot den ljusa sidan (åt höger). Om exponeringskompensationen är negativ flyttas histogrammet åt det andra hållet. Histogrammets båda ändar visar en ljus del eller en mörk del. Det är omöjligt att återställa dessa delar senare med en dator. Justera exponeringen vid behov och ta en bild igen. Obs! • Histogrammet visar inte den slutliga bilden som lagras. Den indikerar läget på bilden som just då visas på skärmen. Histogrammet varierar beroende på bländarinställningar o.dyl. • Histogrammet är olika för tagning och uppspelning vid följande situationer: – När blixten avfyras. – När motivet har låg intensitet, t.ex. nattbilder. Användning av tagningsfunktionen Justering av mängden blixtljus (Blixtkompensering) Vid tagning med blixt går det att ändra enbart mängden blixtljus, utan att ändra exponeringskompensationen. Du kan bara ändra exponeringen för ett huvudmotiv som är innanför blixtområdet. 101