Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Fn-knapp t Mot +: Höjer

Fn-knapp t Mot +: Höjer blixtnivån. Mot –: Sänker blixtnivån. (Blixtkompensering) t Välj önskad inställning Obs! • Detta alternativ kan inte användas när exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+, Panorering eller Scenval. • Det kan hända att den högre blixteffekten inte har någon synlig inverkan p.g.a. den begränsade mängden blixtljus, om motivet är utanför blixtens maximala räckvidd. Om motivet är väldigt nära kan det hända att den lägre blixteffekten inte har någon synlig inverkan. Exponeringskompensation och blixtkompensation Med exponeringskompensation utförs kompensationen genom att ändra slutartiden, bländaren och ISO-känsligheten (när [AUTO] är inställt). Blixtkompensationen ändrar enbart mängden blixtljus. Val av blixtstyrningsmetod för inställning av mängden blixtljus (blixtstyrning) MENU-knapp t 2 t [Blixtstyrning] t Välj önskad inställning ADI-blixt Denna metod kontrollerar blixtens ljus genom att ta i beaktande avståndsinformation om skärpan och ljusmätardata från förblixten. Denna metod möjliggör en exakt blixtkompensation med minimal inverkan från motivets reflexion. TTL-förblixt Denna metod kontrollerar mängden blixtljus enbart beroende på data från ljusmätning av förblixten. Denna metod är känslig för motivets reflexion. ADI: Advanced Distance Integration TTL: Through the lens • När [ADI-blixt] är vald kan ett objektiv som är utrustat med en avståndskodare utföra exaktare blixtkompensation eftersom den ger tillgång till exaktare avståndsinformation. 102

Obs! • Om avståndet mellan motivet och den separata blixten (säljs separat) inte går att avgöra (vid trådlös blixttagning med en separat blixt (säljs separat), tagning med en separat blixt som inte är monterad på kameran med hjälp av en kabel, tagning med en makro-dubbelblixt, osv.) väljer kameran automatiskt TTL-förblixtläget. • Välj [TTL-förblixt] i följande fall, eftersom kameran inte kan utföra blixtkompensation med ADI-blixt. – När en bred panel är monterad på blixten HVL-F36AM. – När en diffusor används för blixtfotografering. – När ett filter med en exponeringsfaktor används, som t.ex. ett ND-filter. – När ett makroobjektiv används. • ADI-blixt går bara att använda tillsammans med ett objektiv som är utrustat med en avståndskodare. Se bruksanvisningen som medföljde objektivet för att se om det är försett med en avståndskodare. Val av metod för mätning av motivets ljusstyrka (Mätmetod) Fn-knapp t (Mätmetod) t Välj önskat läge (Flersegment) (Centrumvägd) (Spot) Detta läge mäter ljuset i varje område efter att hela området delats in i flera områden och bestämmer sedan den rätta exponeringen för hela skärmen. I detta läge mäts den genomsnittliga ljusstyrkan för hela skärmen, med tonvikt på området i mitten av skärmen. I detta läge mäts ljuset bara i området innanför spotmätningscirkeln i mittenområdet. Användning av tagningsfunktionen Tagningsteknik • Använd [Flersegment]-mätning för vanliga tagningar. • När du tar bilder på motiv med stark kontrast i AF-området skall du först mäta motivets ljus med optimal exponering genom spotmätning och sedan använda AE-låset och ta bilden (sidan 98). Obs! • När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+ eller Scenval, låses [Mätmetod] på [Flersegment] och det går inte att välja andra lägen. 103