Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Ställa in

Ställa in ISO-känsligheten Ljuskänsligheten uttrycks med ISO-nummer (rekommenderat exponeringsindex). Ju större nummer, desto högre känslighet. 1 Tryck på ISO på kontrollknappen för att visa ISO-skärmen. 2 Välj önskat värde med v/V på kontrollknappen. • Ju större nummer, desto högre brusnivå. • Om [Multi Frame brusred.] väljs, väljs önskat värde med b/B. Obs! • När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+, Panorering eller Scenval, låses ISO på AUTO och det går inte att välja andra ISO-värden. • När exponeringsläget är inställt på P/A/S och ISO är inställt på [AUTO], ställs ISO automatiskt på ett värde mellan ISO 100 och ISO 1600. • [AUTO]-inställningen är inte tillgänglig i exponeringsläge M. Om du ändrar exponeringsläget till M med [AUTO]-inställningen, ändras den till [100]. Ställ in ISO så att den är i enlighet med tagningsförhållandena. Brusreducering med flera bilder (Multi Frame brusred.) Kameran tar automatiskt flera bilder kontinuerligt, kombinerar bilderna, reducerar bruset och lagrar en bild. Med Multi Frame brusred. går det att välja högre ISO-nummer än maximal ISO-känslighet. Bilden som lagrats är en kombinerad bild. Obs! • Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt tills den kontinuerliga tagningen är färdig. • Det går inte att använda denna funktion om [Bild: Kvalitet] är inställt på [RAW] eller [RAW & JPEG]. • Blixten, Optimering av dynamikomfånget och [Auto HDR] kan inte användas. 104

Automatisk kompensering av ljusstyrka och kontrast (D-Range) D-RANGE-knapp t Välj önskad inställning D-RANGE-knapp (Av) (Opt.av dyn.omr.) (Auto HDR) Använder inte DRO/Auto HDR-funktioner. Genom att dela in bilden i små områden analyserar kameran kontrasten av ljus och skugga mellan motivet och bakgrunden och skapar därmed en bild med optimal ljusstyrka och tonskala. Tar tre bilder med olika exponeringar och överlagrar därefter den rätt exponerade bilden, det ljusa området på den underexponerade bilden och det mörka området på den överexponerade bilden för att skapa en bild med en rik tonskala. Två bilder lagras: en bild med rätt exponering och en överlagrad bild Korrigering av bildens ljusstyrka (optimering av dynamikomfånget) Användning av tagningsfunktionen 1 D-RANGE-knapp t (Opt.av dyn.omr.) 2 Välj en optimal nivå med b/B på kontrollknappen. (Auto) (Nivå)* Korrigerar automatiskt ljusstyrkan. Optimerar tonskalorna för en inspelad bild i varje del av bilden. Välj optimal nivå mellan Lv1 (svag) och Lv5 (stark). * Lv_ som visas med är steget som för tillfället är valt. 105