Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Obs! • Inställningen

Obs! • Inställningen är låst på [Av] när [Solnedgång], [Nattvy], [Nattporträtt] eller [Handskymning] är valt i Scenval. Inställningen är låst på [Auto] när andra lägen är valda i Scenval. • Vid tagning med optimering av dynamikomfånget kan bilden innehålla brus. Välj rätt nivå genom att kontrollera den tagna bilden, särskilt om du förstärker effekten. Kompensera automatiskt med en rik tonskala (Auto High Dynamic Range) 1 D-RANGE-knapp t (Auto HDR) 2 Välj en optimal nivå med b/B på kontrollknappen. (Auto.expo. skillnad) (Exposure Difference Level)* Korrigerar automatiskt exponeringsskillnaden. Ställer in exponeringsskillnaden baserat på motivets kontrast. Välj optimal nivå mellan 1.0Ev (svag) och 6.0Ev (stark). Till exempel: När 2.0Ev väljs överlagras tre bilder: en bild med –1.0Ev, en bild med rätt exponering och en bild med +1.0Ev. * _Ev som visas med är steget som för tillfället är valt. Tagningsteknik • Eftersom slutaren öppnas tre gånger för en tagning, ska man vara noga med följande: – Använd den här funktionen när motivet är stillastående och inte blinkar. – Ändra inte bildens komposition. Obs! • Det går inte att använda den här funktionen på RAW-bilder. • När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+, Panorering eller Scenval, går det inte att välja [Auto HDR]. • Du kan inte välja [Auto HDR] under Leendeavkänning. Om du aktiverar funktionen Leendeavkänning när [Auto HDR] är vald, använder kameran tillfälligt DROinställningen. • Det går inte att ta nästa bild förrän denna process är klar för den föregående bilden. 106

• Du kanske inte får önskad effekt beroende på luminansskillnaden mellan ett motiv och fotograferingsförhållandena. • Den här funktionen har liten effekt när blixten används. • När scenens kontrast är låg eller när kameran skakar eller motivet är suddigt, kanske du inte får bra HDR-bilder. Om kameran känner av ett problem visas på den lagrade bilder för att informera om denna situation. Ta en ny bild, beroende på vad som krävs, och vara uppmärksam på kontrasten eller suddighet. Användning av tagningsfunktionen 107