Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Justering av färgtoner

Justering av färgtoner (vitbalans) Motivets färgton ändrars beroende på ljuskällans karakteristik. Nedanstående tabell visar hur färgtonen ändras av olika ljuskällor, utgående från ett motiv som ser vitt ut i solljus. Väder/ belysning Dagsljus Molnigt Lysrör Glödlampsbelysning Ljusets egenskaper Vitt Blåaktigt Gröntonat Rödaktigt Vitbalans är en funktion som justerar färgtonen så att den motsvarar det du ser. Använd denna funktion när bildens färgton inte motsvarar det som du förväntade eller när du avsiktligt vill ändra färgtonen för fotografiskt uttryck. Obs! • När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+ eller Scenval, låses [Vitbalans] på [Autom.vitbalans] och det går inte att välja andra lägen. • Om den enda tillgängliga ljuskällan är en kvicksilverlampa eller en natriumlampa kommer kameran inte att kunna uppmäta en exakt vitbalans p.g.a. ljuskällornas karakteristik. Använd blixten i såna fall. Justering av vitbalansen så den lämpar sig för en specifik ljuskälla (Auto/Förinställd vitbalans) WB på kontrollknapp t Välj önskad inställning • Om [AWB] inte är valt går det att finjustera färgtonen med b/B. Justerar du den mot + blir bilden rödaktig och justerar du den mot – blir bilden blåaktig. 110

AWB (Autom.vitbalans) (Dagsljus) (Skugga) (Molnigt) (Glödlampa) (Lysrör) (Blixt) Kameran upptäcker automatiskt en ljuskälla och justerar samtidigt färgtonerna. Om du väljer att ett alternativ är lämpligt för en specifik ljuskälla så justeras färgtonerna för den ljuskällan (förinställd vitbalans). Tagningsteknik • Använd funktionen vitbalansgaffling om du inte får den önskade färgen i det valda alternativet (sidan 117). • När du väljer [5500K] (Färgtemperatur) eller [0] (Färgfilter) kan du justera värdet till det önskade värdet (nedan). • Du kan lagra din inställning när du väljer [Special] (sidan 112). Inställning av färgtemperatur och en filtereffekt (Färgtemperatur/Färgfilter) WB på kontrollknappen t [5500K] (Färgtemperatur) eller [0] (Färgfilter) •Välj värdet med b/B när du ställer in färgtemperaturen. • Välj kompensationsriktningen med b/B när du ställer in färgfiltret. Användning av tagningsfunktionen Obs! • Eftersom färgmätarna är gjorda för filmkameror är värdena annorlunda under lysrör/ natriumlampor/kvicksilverlampor. Vi rekommenderar att du använder en specialinställd vitbalans eller tar ett par provbilder. 111