Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Avbrytning av

Avbrytning av självutlösaren Tryck på på kontrollknappen. Tagning av bilder i följd med olika exponeringar (exponeringsgaffling) Grundexponering Mot – Mot + Med gaffling kan du ta flera bilder, och alla med olika grader av exponering. Ange värdet för avvikelsen (steg) från grundexponeringen, så tar kameran tre bilder medan den automatiskt flyttar exponeringen. Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt tills hela tagningen är färdig. När blixten används utförs blixtgaffling för att ändra mängden blixtljus. För att fotografera, tryck ner avtryckaren för varje tagning. 1 på kontrollknappen t (Gaffling: Kont.) t Välj önskat gafflingssteg 2 Justera skärpan och ta bilden. Grundexponeringen ställs in för den första tagningen i gafflingen. • Tryck på och håll avtryckaren tills inspelningen stoppar. Tryck på avtryckaren tre gånger vid blixtgaffling. Obs! • När lägesratten är inställd på M flyttas exponeringen genom en justering av slutartiden. • När du justerar exponeringen flyttas exponeringen utgående från det kompenserade värdet. • Gafflingen kan inte användas när exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+, Panorering eller Scenval. 116

EV-skalan under gaffling Gaffling för befintlig belysning* 0,3 steg, tre tagningar Exponeringskompensation 0 Blixtgaffling 0,7 steg, tre tagningar Blixtkompensation –1,0 LCD-skärm/Sökare LCD-skärm (När [Visa tagningsdata] är inställt på [För sökare]) Visas på den övre raden. Visas på den undre raden. * Befintlig belysning: All annan belysning än blixtljus som belyser scenen under en längre tid, t.ex. naturligt ljus, glödlampor och lysrör. • Vid gaffling visas samma antal markeringar som antalet inspelningsbara bilder på EV-skalan. • När gafflingen startar släcks markeringarna för redan tagna bilder efter hand. Tagning med flyttad vitbalans (vitbalansgaffling) Tre bilder tas med flyttad vitbalans, baserat på vald vitbalans och färgtemperatur/färgfilter. 1 på kontrollknapp t (Vitbalansgaffl.) t Välj önskad inställning • När Lo är valt, flyttas vitbalansen med 10 mired* och när Hi är valt flyttas den med 20 mired. Användning av tagningsfunktionen 2 Justera skärpan och ta bilden. * Mired: en enhet för färgomvandlingskvaliteten för färgtemperaturfilter. 117