Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Bläddra panoramabilder

Bläddra panoramabilder Välj en panoramabild och tryck därefter på kontrollknappens mitt. Om den trycks på en gång till pausas uppspelningen. Det går inte att bläddra 3D-panoreringsbilder. Det går inte att bläddra uppspelning för bilder som togs med [3D-pan.: bildstorlek] inställt på [16:9]. Uppspelning av filmer 1 MENU-knapp t 1 t [Stillbilds-/filmval] t [Film] 2 Välj önskad film med b/B på kontrollknappen och tryck därefter på kontrollknappens mitt. Vid uppspelning av film För att pausa/fortsätta uppspelning För att snabbspola framåt För att snabbspola bakåt För att långsamt spola framåt För att långsamt spola bakåt För att justera ljudvolymen För att visa informationen För att justera volymen Funktion på kontrollknapp/styrratt z B b Vrid styrratten åt höger vid paus Vrid styrratten åt vänster vid paus V t v/V v MENU-knapp t ventil 2 t [Volyminställning] t Välj önskad 120

Välja datumet för filmer som ska spelas upp Filmer lagras efter datum. MENU-knapp t 2 t [Välj datum] t Välj önskat datum Obs! • Filmer som spelats in med andra enheter kan eventuellt inte spelas upp med denna kamera. Vrid runt bilder 1 Visa bilden som du vill rotera och tryck därefter på -knappen. -knapp 2 Tryck på kontrollknappens mitt. Bilden roteras moturs. När du vill rotera bilden på nytt så upprepar du steg 2. • När man väl har vridit runt en bild visas bilden i roterat läge, även om man stänger av kameran. Återgå till den normala uppspelningsskärmen Tryck på -knappen. Obs! • Det går inte att rotera filmer. • När rundvridna bilder kopieras till en dator visas de på rätt sätt om man använder ”PMB” som finns på CD-ROM-skivan (medföljer). Det kan dock hända att de inte visas i rundvridet tillstånd med annan mjukvara. Användning av uppspelningsfunktionen 121