Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Förstora bilder En

Förstora bilder En stillbild kan förstoras för närmare granskning. Detta är praktiskt när du vill kontrollera skärpan av en tagen bild. 1 Visa bilden som du vill förstora och tryck därefter på -knappen. -knapp 2 Zooma bilden in eller ut med - knappen eller -knappen. • Om man vrider på styrratten växlas bilderna och visas med samma förstoring. När du tar flera bilder med samma komposition kan du jämföra deras inställningsskärpa. -knapp 3 Välj delen som du vill förstora med v/V/b/B på kontrollknappen. Avbryta förstorad visning Tryck på -knappen för att återgå till normal bildstorlek. Förstoringsområde Förstoringsskalan är på följande sätt. Upplösning Förstoringsområde SLT-A55/A55V SLT-A33 L Ca. ×1,1 – ×11,8 Ca. ×1,1 – ×11,8 M Ca. ×1,1 – ×8,8 Ca. ×1,1 – ×8,0 S Ca. ×1,1 – ×6,0 Ca. ×1,1 – ×5,5 122

Växling till visning av bildlista MENU-knapp t 1 t [Indexvisning] t Välj önskat antal bilder som ska visas på en sida • Du kan även visa bildlistan med hjälp av -knappen. Återgå till enbildsskärmen Tryck på kontrollknappens mitt för att välja den önskade bilden. Gå till filmindexvisningen För att visa filmer på indexvisningen väljer du (film) på fliken med b/B på kontrollknappen och trycker därefter på kontrollknappens mitt. Automatisk uppspelning av bilder (bildspel) MENU-knapp t 1 t [Bildspel] t [Enter] Används för att spela upp bilderna i ordning (bildspel). Bildspelet avslutas automatiskt efter att alla bilder har spelats upp. • Du kan visa föregående/nästa bild med b/B på kontrollknappen. • Det går inte att pausa bildspelet. Avsluta bildspelet mitt i Tryck på kontrollknappens mitt. Växlingsflik för stillbild/film Användning av uppspelningsfunktionen Val av intervall mellan bilderna i bildspelet MENU-knapp t antal sekunder 1 t [Bildspel] t [Intervall] t Välj önskat Spela upp upprepade gånger MENU-knapp t 1 t [Bildspel] t [Upprepa] t [På] 123