Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Visa filmer Det går

Visa filmer Det går inte att visa stillbilder och filmer i samma bildspel. Växla till visning av film med [Stillbilds-/filmval] och välj därefter filmtyp. MENU-knapp t filmtyp 1 t [Bildspel] t [Filmtyp] t Välj önskad Visa 3D-bilder Om kameran ansluts till en 3D-kompatibel TV med en HDMI-kabel (säljs separat) går det att visa 3D-bilder som spelats in i läget 3D-panorering. Mer information om 3D-tagning finns på sidan 196. Se även bruksanvisningen som medföljer TV:n. MENU-knapp t 3D] 1 t [Bildspel] t [Bildtyp] t [Visa enbart 124

Kontrollera bildinformation Varje gång du trycker på DISP på kontrollknappen växlas informationsvisningen på skärmen (sidan 119). Visning av grundinformation Stillbild Film A Indikator Betydelse Minneskort (18) Stillbild/film 100-0003 Mapp - filnummer (164) 2010 1 1 Tagningsdatum Upplösning för stillbilder (139)/Aspekt för stillbilder (141)/ Upplösning för panoramabilder (140) Indikator Betydelse 100% Återstående batteritid (20) AVCHD MP4 Databasfil full (188)/Fel i databasfil (188) Varning om överhettning (188) Filmfilformat (80) Upplösning för filmer (140) Användning av uppspelningsfunktionen Bildkvalitet för stillbilder (141) - Skydda (129) DPOF3 DPOF-markering (170) Varning beträffande återstående batteritid (20) 125