Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

B Indikator N35° 37’

B Indikator N35° 37’ 32” W139° 44’ 31” 2010 1 1 10:37AM C Betydelse GPS-information (endast SLT-A55V) Visning av latitud och longitud (endast SLT- A55V) Tagningsdatum Auto HDR-bildvarning (106) 1/125 Slutartid (73) F3.5 Bländare (70) ISO200 ISO-känslighet (104) 3/7 Filnummer/totalt antal bilder N Uppspelning Uppspelningsindikator 5:40 Räknare Indikator Betydelse Volym 126

Histogramvisning A Indikator Betydelse Minneskort (18) Stillbild 100-0003 Mapp - filnummer (164) Upplösning för stillbilder (139)/Aspekt för stillbilder (141)/ Upplösning för panoramabilder (140) Bildkvalitet för stillbilder (141) - Skydda (129) DPOF3 DPOF-markering (170) Varning beträffande återstående batteritid (20) 100% Återstående batteritid (20) Databasfil full (188)/Fel i databasfil (188) Varning om överhettning (188) B Indikator S M P A Betydelse Histogram* (100) Exponeringsläge (57 – 78) • (SLT-A55/A55V)/ (SLT-A33) 1/125 Slutartid (73) F3.5 Bländare (70) ISO200 ISO-känslighet (104) –0.3 Exponeringskompensation (99) –0.3 Blixtkompensering (101) Mätmetod (103) 35mm Brännvidd (174) AWB +1 5500K M1 Kreativa inställningar (108) Vitbalans (Auto, Förinställd, Färgtemperatur, Färgfilter, Specialinställd) (110) Användning av uppspelningsfunktionen 127