Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Indikator Betydelse

Indikator Betydelse Optimering av dynamikomfånget (105)/ Auto HDR/Auto HDRbildvarning (106) 2010 1 1 Tagningsdatum 10:37AM 3/7 Filnummer/totalt antal bilder * Om en bild innehåller ett väldigt ljust eller väldigt mörkt område, blinkar motsvarande del i histogrammet (luminansgränsvarning). 128

Skydda bilder (skydda) Du kan skydda bilder från att bli raderade av misstag. Skyddande av valda bilder/avlägsnande av skydd för valda bilder 1 MENU-knapp t 1 t [Skydda] t [Flera bilder] 2 Välj bilden som du vill skydda med b/B på kontrollknappen och tryck sedan på kontrollknappens mitt. Märket - tänds för vald bild. • För att avbryta ett val trycker du en gång till på mitten. 3 Om du vill skydda ytterligare bilder upprepar du steg 2. 4 Tryck på MENU-knappen. - 5 Välj [Enter] med v och tryck sedan på kontrollknappens mitt. Avbryta skyddandet av alla bilder eller filmer Det går att avbryta skyddandet av alla bilder i den mapp som är vald eller alla filmer med samma datum. Användning av uppspelningsfunktionen MENU-knapp t [Avbryt alla filmer] 1 t [Skydda] t [Avbryt alla bilder] eller 129