Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Radering av bilder

Radering av bilder (radera) När man väl har raderat en bild går den inte att återställa. Kontrollera på förhand om du vill radera bilden eller inte. Obs! • Skyddade bilder går inte att radera. Radering av bilden som visas för tillfället 1 Visa bilden som du vill radera och tryck på -knappen. -knapp 2 Välj [Radera] med v på kontrollknappen och tryck därefter på kontrollknappens mitt. Radering av valda bilder 1 MENU-knapp t 1 t [Radera] t [Flera bilder] 2 Välj bilderna som du vill radera med kontrollknappen och tryck sedan på kontrollknappens mitt. Märket tänds för vald bild. Totala antalet 3 Om du vill radera ytterligare bilder upprepar du steg 2. 130

4 Tryck på MENU-knappen. 5 Välj [Radera] med v och tryck sedan på kontrollknappens mitt. Radering av alla bilder i mappen Raderar alla stillbilder i mappen. Detta visas endast vid uppspelning av stillbild. 1 MENU-knapp t 1 t [Radera] t [Alla i mappen] 2 Välj [Radera] med v på kontrollknappen och tryck därefter på kontrollknappens mitt. Radering av alla filmer med samma datum Raderar alla filmer för ett visst datum. Detta visas endast vid uppspelning av film. 1 MENU-knapp t 1 t [Radera] t [Alla på datumet] 2 Välj [Radera] med v på kontrollknappen och tryck därefter på kontrollknappens mitt. Användning av uppspelningsfunktionen 131