Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Titta på bilder på en

Titta på bilder på en TV-skärm För att visa bilder inspelade på kameran på en TV-apparat, krävs en HDMI-kabel (säljs separat) och en HD TV utrustad med en HDMI-kontakt. 1 Stäng av både kameran och TV:n, och koppla sedan kameran till TV:n. 1 Till HDMIkontakten HDMI-kabel (säljs separat) 2 Till HDMI-kontakt 2 Sätt på TV:n och växla ingången. • Se även TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer. 3 Sätt på kameran. Bilderna som är tagna med kameran visas på TV-skärmen. Välj önskad bild med b/B på kontrollknappen. • LCD-skärmen på kameran tänds inte. Kontrollknapp Obs! • Använd en HDMI-kabel med HDMI-logotypen. • Använd en HDMI-minikontakt i ena änden (för kameran), och en kontakt som är lämplig för anslutning till din TV på den andra änden. • Vissa apparater kanske inte fungerar som de ska. 132

• Anslut inte apparatens utkontakt till HDMI-kontakten på kameran. Detta kan orsaka felfunktion. Om ”PhotoTV HD” Denna kamera är kompatibel med ”PhotoTV HD”-standarden. Genom att ansluta Sonys PhotoTV HD-kompatibla apparater med hjälp av en HDMI-kabel, kan helt nya världar med foton avnjutas i hisnande Full HD-kvalitet. ”PhotoTV HD” ger en mycket detaljerad fotoliknande återgivning av subtila strukturer och färger. Om ” Photo Map” (endast SLT-A55V) Denna kamera är kompatibel med ” Photo Map”-standarden. Genom att ansluta kameran till en TV som stöder ” Photo Map” med en USB-kabel går det att visa tagningsplatsen på kartan när bilden har sparats med information om plats. Visa 3D-bilder med en 3D-kompatibel TV Om kameran ansluts till en 3D-kompatibel TV med en HDMI-kabel (säljs separat) går det att automatiskt visa 3D-bilder som spelats in i läget 3Dpanorering. Mer information om 3D-tagning finns på sidan 196. Se även bruksanvisningen som medföljer TV:n. MENU-knapp t 1 t [3D-visning] Användning av uppspelningsfunktionen 133