Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Använda ”BRAVIA”

Använda ”BRAVIA” Sync Genom att ansluta kameran till en TV som stödjer ”BRAVIA” Sync med hjälp av en HDMI-kabel, kan du styra kameran med TV:ns fjärrkontroll. 1 Anslut en TV med stöd för ”BRAVIA” Sync till kameran (sidan 132). Ingången växlas automatiskt och bilderna som har tagits med kameran visas på TV-skärmen. 2 Tryck på SYNC MENU-knappen på TV:ns fjärrkontroll. 3 Styr med knapparna på TV:ns fjärrkontroll. Alternativ för synkroniseringsmenyn Bildspel Spela upp bilder automatiskt (sidan 123). Enbildsvisning Återgår till enbildsskärmen. Stillbilds-/filmval Väljer stillbilder eller filmer som ska visas. Indexvisning Växlar till indexvisning. 3D-visning Spelar upp 3D-bilder när kameran är ansluten till en 3Dkompatibel TV. Välj mapp Väljer mappen med bilder som ska visas. Välj datum Väljer datumet för filmer som ska spelas upp. Radera Raderar bilder. Obs! • Tillgängliga funktioner är begränsade när kameran är ansluten till en TV med hjälp av en HDMI-kabel. • Endast TV-apparater som stödjer ”BRAVIA” Sync kan tillhandahålla dessa funktioner. SYNC Menu-funktioner skiljer sig beroende på den anslutna TV:n. Se bruksanvisningen som medföljde TV:n för mer information. • Om kameran utför onödiga åtgärder vid styrning från TV:ns fjärrkontroll när kameran är ansluten till en annan tillverkares TV:n med hjälp av HDMI-anslutning, ställ in [KONTR. FÖR HDMI] i inställningsmenyn till [Av]. 134

Använda kameran utomlands När du visar bilder på en TV-skärm, måste Kameran och TV:n använda samma TV-färgsystem. NTSC-system (1080 60i) Bahamas, Bolivia, Kanada, Centralamerica, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerna, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela, m.fl. PAL-system (1080 50i) Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hong Kong, Indonesien, Italien, Kina, Kroatien, Kuwait, Malaysia, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Vietnam, Österrike, m.fl. PAL-M-system (1080 50i) Brasilien PAL-N-system (1080 50i) Argentina, Paraguay, Uruguay SECAM-system (1080 50i) Bulgarien, Frankrike, Grekland, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Ryssland, Ukraina, m.fl. Användning av uppspelningsfunktionen 135