Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Ändring av

Ändring av inställningar GPS-inställning (endast SLT-A55V) Om kameran har hämtat information om plats med den inbyggda GPSfunktionen sparas denna information i bilderna eller filmerna från den platsen. Med den medföljande programvaran ”PMB” går det att importera bilder som sparats med information om plats till en dator och därefter visa dem med en karta som visar deras tagningsplats. Se ”PMB-hjälp” för mer information. MENU-knapp t 1 t [GPS-inställningar] t [GPS På/Av] t [På] Indikatorn ändras i enlighet med styrkan på GPS-signalmottagningen. GPS-indikatorer GPS-mottagningsstatus Ingen indikator [GPS På/Av] är inställd på [Av]. Kameran kan inte spara information om plats. Använd kameran på en öppen plats. Beräknar information om plats. Vänta tills informationen om plats kan sparas. Den senaste hämtade platsinformationen sparas. Använd kameran på en öppen plats för att spara rätt platsinformation. Aktuell platsinformation kan sparas. Det är ett problem med GPS-funktionen. Stäng av kameran och slå på den igen. Ta emot en GPS-signal • Rätt triangulering kan inte göras inomhus eller nära höga byggnader. Använd kameran på en öppen plats utomhus och slå på den igen. • Det kan ta från tiotals sekunder till flera minuter att hämta platsinformationen. Du kan förkorta positioneringstiden med hjälp av GPS-hjälpdata. Obs! • Direkt efter att du startat kameran kan det ta tiotals sekunder upp till flera minuter att hämta platsinformation. Om det inte går att hämta platsinformation används tidigare triangulerad platsinformation för den aktuella platsen. Om du befinner dig på en annan plats än där du tidigare stängde av kameran kan platsinformationen ha en avsevärd felmarginal. För att registrera korrekt information ska du vänta tills kameran kan ta emot radiosignaler från GPS-satelliter. 136

• Vid start och landning på ett flygplan ska du stänga av kameran så som du instrueras att göra via meddelanden i flygplanet. • Använd GPS i enlighet med reglerna för platsen eller situationen. • Detaljerad information om GPS-funktionen finns på sidan 194. Korta ner tiden som krävs för att GPS-funktionen ska hämta platsinformation (GPS-hjälpdata) Tiden som det tar GPS-funktionen att hämta platsinformationen kan kortas ned genom att ta in GPS-hjälpdata. Om kameran ansluts till en dator där den medföljande ”PMB”- programvaran har installerats, kan GPS-hjälpdata uppdateras automatiskt. Kontrollera tillståndet för GPS-hjälpdata 1 t [GPS-inställningar] t [Anv. GPS- MENU-knapp t hjälpdata] Radera GPS-hjälpdata 1 t [GPS-inställningar] t [Rad. GPS- MENU-knapp t hjälpdata] Obs! • Datorn måste vara ansluten till Internet vid uppdatering av data. • Om giltighetstiden för hjälpdata har passerats går det inte att korta ned tiden tills det går att spara platsinformation. Det rekommenderas att hjälpdata uppdateras regelbundet. Förfallodatum för hjälpdata är cirka 30 dagar. • Om [Datum/klockinst] inte har ställs in eller om den inställda tiden ändras mycket går det inte att korta ned tiden som det tar GPS-funktionen att hämta platsinformation. • Hjälpdatatjänsten kan stängas ned av olika anledningar. Ändring av inställningar Uppdatera GPS-hjälpdata genom att sätta i ett minneskort i datorn Starta upp [GPS-supportverktyg] från (PMB Launcher), välj minneskortenheten på datorn och uppdatera därefter GPS-hjälpdata. Sätt i minneskortet som har uppdaterats i kameran. 137