Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Obs! • Detta

Obs! • Detta alternativ kan inte ställas in när exponeringsläget är inställt på Panorering. • För närmare detaljer om hur många bilder som går att lagra med respektive bildkvalitet, se sidan 30. Om RAW-bilder För att kunna öppna en RAW-bild som lagrats med den här kameran krävs programmet ”Image Data Converter SR” som finns på CD-ROM-skivan (medföljer). Med det programmet går det att öppna en RAW-bild och omvandla den till ett vanligt format som JPEG eller TIFF, och det går även att justera om vitbalansen, färgmättnaden, kontrasten osv. • Bilden i RAW-format kan inte skrivas ut på en DPOF-skrivare. • Det går inte att ställa in [Auto HDR] på bilder i RAW-format. 142

Inställning av metod för lagring på ett minneskort Val av metod för tilldelning av filnummer åt bilderna MENU-knapp t 1 t [Filnummer] t Välj önskad inställning Serie Nollställ Kameran nollställer inte numren och tilldelar nummer åt filerna i ordning tills numret ”9999” nås. Kameran nollställer numren i följande fall och tilldelar nummer åt filerna från ”0001”. Om lagringsmappen redan innehåller filer får den nya filen ett filnummer ett steg högre än det högsta filnumret. – När mappformatet ändras. – När alla bilder i mappen raderas. – När minneskortet byts ut. – När minneskortet formateras. Val av mappnamnsformat De tagna stillbilderna lagras i en automatiskt skapad mapp i DCIM-mappen på minneskortet. MENU-knapp t inställning 1 t [Mappnamnsformat] t Välj önskad Standardformat Mappnamnsformatet bildas enligt följande: mappnummer + MSDCF. Exempel: 100MSDCF Datumformat Mappnamnsformatet bildas enligt följande: mappnummer + Å (sista siffran i årtalet)/MM/DD Exempel: 10000405 (Mappnamnsformat: 100, datum: 2010/ 04/05) Obs! • Filmmappsformatet är fast som ”mappnummer + ANV01”. Ändring av inställningar 143