Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Skapa en ny mapp Du kan

Skapa en ny mapp Du kan skapa en ny mapp på ett minneskort för att lagra bilder. En ny mapp skapas med ett nummer ett steg högre än det högsta nummer som används för tillfället, och den nya mappen blir till ny lagringsmapp. En mapp för stillbilder och en mapp för filmer skapas samtidigt. MENU-knapp t 1 t [Ny mapp] Obs! • När ett minneskort som använts med annan utrustning sätts in i kameran och bilder tas, kan eventuellt en ny mapp skapas automatiskt. • Upp till 4 000 bilder kan lagras i en mapp. När mappkapaciteten överskrids skapas automatiskt en ny mapp. Val av lagringsmapp När standardformatet för mappar är valt och det finns två eller flera mappar går det att välja vilken mapp som ska användas för att lagra bilder. MENU-knapp t mapp 1 t [Välj lagringsmapp] t Välj önskad Obs! • Det går inte att välja mapp när du väljer inställningen [Datumformat]. • Det går inte att välja mappen för filmer. Formatering av minneskort Observera att all data på minneskortet försvinner för gott när man formaterar det, inklusive skyddade bilder. MENU-knapp t 1 t [Formatera] t [Enter] Obs! • Medan formateringen pågår lyser läsnings/skrivningslampan. Mata aldrig ut minneskortet medan lampan lyser. • Formatera minneskortet i kameran. Om man formaterar minneskortet på en dator kan det hända att det inte går att använda i den här kameran, beroende på vilken sorts format som används. • Formateringen kan ta flera minuter beroende på minneskortet. 144

Återställa bilddatabas När avvikelser hittas i bilddatabasfilen för filmer, som orsakats av bearbetningen av filmer på datorer etc. spelas inte filmer på minneskortet upp i detta format. Om detta sker reparerar kameran filen. MENU-knapp t 1 t [Återställ bilddatabas] t [Enter] Obs! • Använd ett batteri som är tillräckligt uppladdat. Svagt batteri under reparationen kan orsaka skada på data. Kontrollera återstående utrymme på kortet Visar återstående inspelningstid för filmer och antalet stillbilder som kan spelas in på minneskortet. MENU-knapp t 1 t [Visa kortutrymme] Ställa in uppladdningsfunktionen för ett Eye-Fi-kort Ställer in om uppladdningsfunktionen ska användas när ett Eye-Fi-kort (kan köpas i handeln) används. Detta alternativ visas när ett Eye-Fi-kort sitter i kameran. MENU-knapp t inställning 2 t [Överföringsinställn.] t Välj önskad Ändring av inställningar Statusindikatorer för kommunikation Standby. Inga bilder sänds. Standby för uppladdning. Ansluter. Laddar upp. Fel 145