Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

S För tagning: Fn

S För tagning: Fn (Funktion)- knapp (45, 46) För visning: (Bildrotering)- knapp (121) T Kontrollknapp När menyn är aktiverad: v/V/ b/B-knapp (44) När menyn är inaktiverad: DISP (Visning) (38, 119)/WB (Vitbalans) (110)/ (Matning) (114)/ISO (104) U Kontrollknapp (Enter) (44)/AFknapp (87) * Rör inte direkt vid dessa delar. ** Täck inte över den här delen under filminspelning. 14

Sidor/Botten A REMOTE-kontakt • När du ansluter RM-S1AM/ RM-L1AM-fjärrkontrollen (säljs separat) till kameran, ska du sätta in kontakten för fjärrkontrollens i REMOTEkontakten genom att passa ihop fjärrkontrollens kontakt med REMOTE-kontakten. Kontrollera att kabeln för fjärrkontrollens är vänd framåt. B Axelremsöglor (28) C HDMI-kontakt (132) D (USB)-kontakt (163) E Mikrofonuttag • När du ansluter en extern mikrofon stängs den interna mikrofonen av automatiskt. När den externa mikrofonen strömförsörjs via uttaget får mikrofonen sin ström från kameran. F Stativfäste • Använd ett stativ med en skruvlängd på högst 5,5 mm. Det går inte att fästa kameran ordentligt på stativ med längre skruv än 5,5 mm och det finns även risk för skador på kameran. G Minneskortsfack (18) H Batteri-/minneskortsfackets lock (18) I Anslutningsplattans lock • Vid användning med nätadaptern AC-PW20 (säljs separat) Var försiktig så att inte nätadapterns kabel kläms mot locket när du stänger locket. 15 Förbereda kameran