Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Inställning av bildens

Inställning av bildens visningstid direkt efter tagning (snabbgranskning) Det går att kontrollera den tagna bilden på skärmen direkt efter tagningen. Du kan ändra tiden för hur länge den visas. MENU-knapp t inställning 2 t [Snabbgranskning] t Välj önskad Obs! • Under snabbgranskning visas inte bilden i vertikalt läge även om [Uppspelningsskärm] är inställd på [Auto-rotering] (sidan 119). Inställningsmetod som används för att växla mellan LCDskärm och sökare Det går att inaktivera den automatiska växlingen mellan LCD-skärmen och sökaren och bara aktivera FINDER/LCD-knappen för att växla mellan dem. MENU-knapp t 1 t [FINDER/LCD-inställn] t [Manuell] Ställa in rutnät Rutnätet är till hjälp för komposition vid tagning. Det går att ställa in rutnätet till på eller av, eller välja typ av rutnät. Den tillgängliga området för filmning visas också. MENU-knapp t 2 t [Rutnät] t Välj önskad inställning 152

Kontrollera kamerans version Visa kamerans version. Kontrollera versionen när en uppdatering av den fasta programvaran släpps. MENU-knapp t 2 t [Version] Obs! • En uppdatering går bara att utföra när batterinivån är (tre återstående laddningssymboler) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett tillräckligt laddat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat). Ändring av inställningar 153