Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Återställning till

Återställning till standardinställningarna Det går att återställa kamerans huvudfunktioner. MENU-knapp t 2 t [Fabriksinställningar] t [Enter] Följande funktioner återställs. Punkter Återställs till Exponeringskompensation (99) ±0.0 Visning av tagningsinformation (38) Grafisk visning Uppspelningsskärm (119) Enbildsskärm (med tagningsinformation) Matningsläge (114) Enbildsmatning Blixtläge (94) Fyllnadsblixt (varierar beroende på om den inbyggda blixten är uppfälld eller inte) Autofokusläge (86) AF-A AF-område (87) Brett Ansiktsavkänning (91) På Leendeavkänning (92) Av ISO (104) AUTO Mätmetod (103) Flersegment Blixtkompensering (101) ±0.0 Vitbalans (110) AWB (Automatisk vitbalans) Färgtemperatur/Färgfilter (111) 5500K, Färgfilter 0 Specialinställd vitbalans (112) 5500K DRO/Auto HDR (105) Opt.av dyn.omr.: Auto Kreativa inst. (108) Standard Scenval (61) Porträtt Tagningsmenyn Punkter Återställs till Bild: Storlek (139) L:16M (SLT-A55/A55V)/ L:14M (SLT-A33) Bild: Bildformat (141) 3:2 Bild: Kvalitet (141) Fin Film: Storlek (140) 1920 × 1080 154

Punkter Återställs till Film: Filformat (80) AVCHD Film: Ljudinspelning (81) På SteadyShot (55) På Panorama: Storlek (140) Standard Panorama: Riktning (66) Höger 3D-pan.: bildstorlek (140) 16:9 3D-pan.: riktning (66) Höger Blixtstyrning (102) ADI-blixt AF-belysning (96) Auto Färgrymd (109) sRGB Långexp.brusred (147) På Hög-ISO brusred (147) Auto Anpassningsmenyn Punkter Eye-Start AF (37) FINDER/LCD-inställn (152) AEL-knapp (148) Fokusförstoring (148) Håll fokus-knappen (148) Rödögereducering (96) Utl.utan obj. (149) Rutnät (152) Histogram (100) Visa tagningsdata (39) Snabbgranskning (152) Auto+ Kont.matning (60) Auto+ Bildextrah. (60) Uppspelningsmenyn Återställs till Av Auto AEL intryckt Av Håll fokus Av Ej möjlig Av Av För Live View Av Auto Auto Ändring av inställningar Punkter Bildspel – Intervall (123) Bildspel – Upprepa (123) Återställs till 3 s Av 155