Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

(medföljer), krävs

(medföljer), krävs ingen installation. Funktionerna som kan användas aktiveras när kameran ansluts till datorn med hjälp av USB-kabeln. • Om en version av ”PMB” under 5.0.00 har installerats på datorn, kanske du inte kan använda vissa funktioner i ”PMB” när du installerar ”PMB” från den medföljande CD-ROM-skivan. Dessutom installeras ”PMB Launcher” från den medföljande CD- ROM-skivan och du kan starta ”PMB” eller annan programvara med hjälp av ”PMB Launcher”. Dubbelklicka på genvägsikonen ”PMB Launcher” på datorskärmen för att starta ”PMB Launcher”. Installation av programvaran (Macintosh) Logga på som administratör. 1 Slå på din Macintosh-dator och sätt in CD-ROM-skivan (medföljer) i CD-ROM-enheten. 2 Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen. 3 Kopiera filen [IDS_INST.pkg] i [MAC]-mappen till hårddiskikonen. 4 Dubbelklicka på filen [IDS_INST.pkg] i mappen med de kopierade filerna. Följ anvisningarna på skärmen för att göra klart installationen. Använda ”Image Data Converter SR” Med ”Image Data Converter SR” kan du t.ex. göra följande: • Redigera bilder som är lagrade i RAW-format och göra olika korrigeringar för t.ex. tonkurvan och skärpan. • Justera bilders vitbalans, exponering och kreativa inställningar m.m. • Spara bilderna som visas och redigera dem på en dator. • Du kan antingen lagra bilden i RAW-format eller lagra den i generellt filformat. 160

Information om hur man använder ”Image Data Converter SR” finns i hjälpfunktionen. Klicka på [Start] t [Alla program] t [Sony Image Data Suite] t [Hjälp] t [Image Data Converter SR Ver.3]. ”Image Data Converter SR”-supportsidan (endast engelska) http://www.sony.co.jp/ids-se/ Använda ”Image Data Lightbox SR” Med ”Image Data Lightbox SR” kan du t.ex. göra följande: • Visa och jämföra RAW/JPEG-bilder som lagrats med denna kamera. • Rangordna bilderna på en femgradig skala. • Ställa in färgetiketter och så vidare. • Visa en bild med ”Image Data Converter SR” och göra justeringar på den. Information om hur man använder ”Image Data Lightbox SR” finns i hjälpfunktionen. Klicka på [Start] t [Alla program] t [Sony Image Data Suite] t [Hjälp] t [Image Data Lightbox SR]. “Image Data Lightbox SR”-supportsidan (endast engelska) http://www.sony.co.jp/ids-se/ Användning av ”PMB” Med ”PMB” kan du t.ex. göra följande: • Importera bilder som tagits med kameran och visa dem på datorn. • Organisera bilderna i en kalender på datorn efter tagningsdatumet. • Retuschera (korrigering av röda ögon m.m.), skriva ut och skicka stillbilder som bilagor till e-post och ändra tagningsdatum. • Visa tagningsplatsen för en bild på kartan (endast SLT-A55V). • Skriva ut eller spara stillbilder med datumet. • Skapa Blu-ray-skivor, skivor i AVCHD-format eller DVD-skivor från filmer i AVCHD-format importerade till en dator. (Det krävs en Internetanslutning när en Blu-ray-/DVD-skiva skapas den första gången.) Visning av bilder på datorn 161