Views
1 week ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Skapa en filmskiva Du

Skapa en filmskiva Du kan skapa en skiva från filmer i AVCHD-format som är inspelade på kameran. Välja metoden för att skapa en skiva Välj metoden som är mest lämpad för din skivspelare. Se ”PMB-hjälp” för mer information om att skapa en skiva med hjälp av ”PMB”. Se sidan 163 för information om att importera filmer. Spelare Metod Skivtyp Enheter för uppspelning av Blu-ray-skivor (Blu-ray-skivspelare, PlayStation®3 etc.) Uppspelningsenheter för skivor i AVCHD-format (Sony Blu-ray-skivspelare, PlayStation®3 etc.) Vanliga DVDuppspelningsenheter (DVD-spelare, dator som kan spela DVD-skivor etc.) Skapa en Blu-ray-skiva med filmer och fotografier importerade till en dator med hjälp av ”PMB”. Skapa en skiva i AVCHD-format med filmer och fotografier importerade till en dator med hjälp av ”PMB”. Skapa en skiva i AVCHD-format med en annan DVD-skrivare/- inspelare än DVDirect Express. Skapa en STD-skiva (bildkvalitet i standardupplösning) med filmer och fotografier importerade till en dator med hjälp av ”PMB”. Obs! • Om du använder en Sony DVDirect (DVD-skrivare) kan du överföra data genom att sätta i ett minneskort i minneskortsplatsen på DVD-skrivaren eller ansluta kameran till DVD-skrivaren med en USB-kabel. • Om du använder Sony DVDirect (DVD-skrivare), kontrollera att versionen av DVDskrivarens fasta programvara är den senaste. Se följande URL för mer information: http://sony.storagesupport.com/ 166

Egenskaper för varje typ av skiva Med en Blu-ray-skiva kan du spela HD-filmer (high definition bildkvalitet) med längre varaktighet än DVD-skivor. HD-filmer (high definition) kan spelas in på DVD-media, t.ex. DVD-R-skivor och en HD-skiva (high definition) skapas. • Du kan spela en HD-skiva (high definition) på uppspelningsenheter för AVCHD-format, t.ex. Sony Blu-ray-skivspelare och en PlayStation®3. Du kan inte spela skivan på en vanlig DVD-spelare. STD-film (standard definition) omvandlad från HD-film (high definition) kan spelas in på DVD-medium, som DVD-R-skivor och en STD-skiva (standard definition) skapas. Skivor du kan använda med ”PMB” Du kan använda 12 cm-skivor av följande typ med ”PMB”. För Blu-rayskivor se sidan 168. Skivtyp DVD-R/DVD+R/DVD+R DL DVD-RW/DVD+RW Funktioner Kan ej skrivas Återskrivningsbara • Uppdatera alltid din PlayStation®3 så att du använder senaste versionen av PlayStation®3-systemprogramvaran. • PlayStation®3 kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner. Skapa en skiva i AVCHD-format Du kan skapa en skiva i AVCHD-format med HD-kvalitet (high definition bildkvalitet) från filmer i AVCHD-format importerade till en dator med den medföljande programvaran ”PMB”. Visning av bilder på datorn 1 Välj filmerna i AVCHD-format som du vill skriva på ”PMB”. 2 Klicka på (Skapa skivor) för att välja [Skapa AVCHD-skivor (HD)]. Skärmen som används för att skapa en skiva visas. • För mer information se ”PMB-hjälp”. 167