Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Utskrift av bilder

Utskrift av bilder DPOF-markering När man vill få bilder utskrivna i en affär eller själv skriva ut dem på en skrivare går det att bestämma vilka stillbilder och hur många kopior som ska skrivas ut på kameran i förväg. Utför nedanstående procedur. DPOF-markeringarna blir kvar på bilderna efter utskriften. Därför rekommenderar vi att du tar bort markeringarna efter utskriften. Lägga till/ta bort DPOF-markeringen på valda bilder 1 MENU-knapp t 1 t [Markera utskrift] t [DPOF] t [Flera bilder] 2 Välj en bild med b/B på kontrollknappen. 3 Välj antalet ark med kontrollknappens mitt. • För att ta bort DPOF-markeringen ställer du numret på ”0”. 4 Tryck på MENU-knappen. 5 Välj [Enter] med v och tryck sedan på kontrollknappens mitt. Obs! • Det går inte att göra DPOF-markeringar på RAW-datafiler. • Det går att märka valfritt antal upp till 9. 170

Datering av bilder Det går att lägga på datumet på bilder när de skrivs ut. Datumets position (innanför eller utanför bilden, teckenstorlek osv.) beror på skrivaren. MENU-knapp t t [På] 1 t [Markera utskrift] t [Datumpålägg] Obs! • Det kan hända att den här funktionen inte är tillgänglig, beroende på skrivaren. Utskrift av bilder 171